Slider

180614 vertomgroep

Woensdag 30 mei vond er in Utrecht een ‘ontmoetingsdag onderwijsvernieuwing: de belofte aan het kind’ plaats. Deze drukbezochte dag was georganiseerd door Operation Education in samenwerking met de Verenigde TOM Groep en Education Warehouse.

Er zijn verschillende netwerken, verenigingen en bewegingen rondom vernieuwend onderwijs en opvang. Veel mensen uit deze netwerken zijn op zoek naar een gezamenlijke set van waarden, een heldere richting die de vernieuwing ondersteunt. Daarom organiseerden zij een ontmoeting waarbij bestuurders, directeuren en adviseurs uit onderwijs en kinderopvang elkaar kunnen vinden en versterken, op vragen als: Wat zijn onze gezamenlijke drijfveren voor het onderwijs en de samenleving waarnaar we streven? En hoe kunnen we dat met elkaar in verbinding brengen en betekenis geven?

In zijn inleiding gaf Marius Berendse van de Verenigde TOM Groep treffend aan wat de vernieuwer nodig heeft: Richting, Ruimte, Ruggensteun.
Claire Boonstra van Operation Education gaf een toelichting bij de context van de belofte aan het kind en pleitte vooral op het ‘zichtbaar maken van verandering’ door ‘laat je horen en zien!’. Veel scholen werken succesvol met vernieuwende concepten maar daar hoor en zie je in de media veel te weinig van.

180614 educationwarehouAlette Baartmans vertelde over het doel van Education Warehouse: het maken van een open database met alle mogelijk informatie over vernieuwende manieren van onderwijs in de brede zin van het woord. Waarbij niet alleen instellingen zoals de PO-Raad en AVS input leveren maar ook organisaties als PACT voor Kindcentra, Vereniging IKOOK, Kennisnet, e.d. Het is de bedoeling dat gebruikers de database op een Wikipedia-achtige manier zelf vullen.

Leiders in onderwijs en opvang hebben deze dag gezamenlijk betekenis gegeven aan ‘de belofte aan het kind’. De start van een organische beweging, een ecosysteem voor het onderwijs, dat recht doet aan kinderen en de mensen die met hen in verbinding willen staan. Aan het eind van de dag kon de ‘belofte aan het kind’ als volgt worden samengevat:

Wij, [die verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren], bouwen samen aan een ecosysteem op basis van een belofte.
Wij beloven je dat:

  • Jij mag zijn en je kunt worden wie je bent. Jouw unieke potentieel komt tot volle bloei;
  • Jij samen het leven leert én je leert samen te leven;

  • Jij eigenaarschap leert nemen over jouw eigen leven én de samenleving waar wij samen naar streven: gelukkig, vredig, gezond en duurzaam.

Ecosysteem voor [Educatie]
Wij samen voor de kinderen