slide2.jpg

Beroepsbeeld IKCMet trots presenteert de Opleidingentafel PACT voor Kindcentra het beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum. Begin maart is een breed gezelschap van leerkrachten, pedagogen, managers kinderopvang, opleiders en wetenschappers, NJI en CAOP in een 24-uurs werksessie aan de slag gegaan met professionele rollen in een kindcentrum 0-12. Het eerste resultaat is eind maart gepresenteerd aan de Opleidingentafel van PACT voor Kindcentra. Een kerngroep van de opleidingentafel heeft dit beroepsbeeld op basis van ontvangen feedback uit de praktijk aangepast. Het resultaat: een beroepsbeeld van de IKC-professional, dat richting kan geven aan interne professionalisering en loopbaanpaden en het inrichten van opleidingen en strategisch beleid.

Werkzaam zijn binnen een IKC betekent dat je op een integrale, inclusieve en interprofessioneel manier samenwerkt. Dit vraagt om een variëteit aan rollen, taken en functies. Als IKC medewerker is je loopbaan flexibel en kun je op elk moment verbreden of verdiepen en verschillende rollen en domeinen combineren. Van het beroepsbeeld is een handige infographic ontwikkeld waarbij je kunt aangeven waar jouw interesse en ambitie ligt en waar jij je op één of meerdere domeinen kunt ontwikkelen.

Het beroepsbeeld blijft in ontwikkeling. Zo gaan er in drie regio’s (Eindhoven, Zwolle en Amsterdam) gewerkt worden door opleidingen (hbo en mbo) en werkveld aan de aansluiting van opleidingen op de veranderende vraag van het werkveld. Het beroepsbeeld vormt de basis voor deze drie proeftuinen die volgend jaar van start gaan.

Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum
Infographic Medewerker Integraal Kindcentrum