Slider

MarcoSnoekMarco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam stelt de vraag: hoe kunnen we professionals handvatten geven om te zien ‘waar sta ik nu en waar wil ik heen’. Ook binnen kindcentra hebben medewerkers behoefte aan inzicht in de verschillende rollen die in een kindcentrum nodig zijn en hoe zij zich daar verder in kunnen ontwikkelen. Lees de column van Marco Snoek in de komende BBMP.


Experts uit de wereld van kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, kindcentra, kennisinstituten en opleidingen gingen in maart gedurende 24 uur met elkaar op zoek naar de bouwstenen voor een beroepsbeeld van medewerkers in een kindcentrum. “In een kindcentrum is het primair proces veel diverser dan in het reguliere onderwijs”, ziet Marco Snoek. Wat het beroepsbeeld kan betekenen voor kindcentra? En wat de lector Leren en Innoveren verwacht van de professionals binnen deze organisaties? U leest hierover in BBMP nr. 4.

Op een later moment zal PACT voor Kindcentra het beroepsbeeld publiceren.