Slider

Beroepsbeeld VPMet trots presenteert PACT voor Kindcentra het beroepsbeeld medewerker integraal kindcentrum, dat samen met een brede groep professionals en opleiders is ontwikkeld. Het beroepsbeeld krijgt een praktische vertaling in drie proeftuinen.

De ambitie van een IKC is om integraal, inclusief en interprofessioneel te werken als team rondom kinderen. Het team in een IKC kent een variëteit aan rollen, taken en functies. Voor een IKC medewerkerker betekent dit dat er nieuwe loopbaanmogelijkheden zijn door verbreding en verdieping door de verschillende rollen en domeinen te combineren. Van het beroepsbeeld is een handige infographic ontwikkeld waarbij medewerkers kunnen aangeven waar hun interesse en ambitie liggen en waar zij zich kunnen en willen ontwikkelen.  

Het beroepsbeeld blijft in ontwikkeling en wordt ingezet voor de vernieuwing van en de aansluiting tussen de opleidingen en de vraag van het werkveld. In drie regio’s wordt op verschillende manieren onderzocht hoe de vragen van het werkveld vertaald kunnen worden naar een passend aanbod van professionalisering. De Hogeschool Rotterdam; Katholieke Pabo Zwolle en campus Kind en Educatie; Signum en Fontys gaan volgend jaar als proeftuin dienen.

In een volgende nieuwsbrief gaan wij dieper in op de onderzoeksvragen en de verwachte opbrengsten van deze proeftuinen.

Het beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum en de infographic Medewerker Integraal Kindcentrum zijn hier terug te vinden.