slide2.jpg

“We hebben bruggen te bouwen die de gescheiden werelden van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg verbinden. Het onlangs door PACT voor Kindcentra gepresenteerde rol- en ontwikkelmodel is zo’n brug.” Dat vindt Patrick Banis, bestuurslid van Het Kinderopvangfonds. Het model biedt een transparante kijk op het ontwikkelpad van een medewerker van een kindcentrum.

Vroeger had je één taak
Janny Reitsma, projectleider PACT voor Kindcentra: “Vroeger had je vooral één taak. In het geval van bijvoorbeeld een leerkracht was dat: kinderen kennis meegeven. Je was hiermee verantwoordelijk voor maar één aspect van de volledige ontwikkeling van het kind. En je hield die rol ook min of meer vast, je hele carrière.”

 Verschillende expertises
In kindcentra werken teams van professionals met verschillende expertises met en voor kinderen. Er zijn functies ontstaan met een nieuw samenstel van rollen vanuit kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Deze functies passen niet in de huidige cao’s. Zij vragen om een passend en flexibel functiegebouw.

PACT voor Kindcentra werkte samen met experts en met ervaringsdeskundigen uit de praktijk aan een handreiking rol- en ontwikkelmodel kindcentra, dat op 28 juni is gepresenteerd in een PACT voor Kindcentra webinar.
BBMP besteedt komend nummer aandacht aan het rollenmodel in de maandelijkse PACT-column.

De handreiking rol- en ontwikkelmodel kindcentrum inclusief de twee bijlagen (compententiebank en het raamwerk) vind je terug op publicaties/eigen uitgaven.