slide2.jpg

Onze ambassadeurs zijn volop in hun regio aan het werk om partijen bij elkaar te brengen en gezamenlijk te bezien waar PACT voor Kindcentra waarde kan toevoegen. Hiertoe wordt een viertal innovatieve thema’s nader onder de loep genomen: rijke dagarrangementen, werken met kinderen van 0-6 jaar, anders organiseren van het werk en aansluiting met jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

Per thema wordt bekeken wat er al gebeurt en wat de insteek van PACT voor Kindcentra zou moeten zijn. Hoe krijgen we deze thema’s een stap verder? De thema’s worden gekoppeld aan de PACT voor Kindcentra masterclasses. Op 2 oktober volgt de eerste. Meer informatie hierover lees je hier

De thema’s in schema:


Innovatieve themas