slide2.jpg

Brede steun om nieuw kabinet te doen investeren in een ‘Sportieve Gezonde Generatie'.

Kindcentra2020Samen met 25 partners uit de onderwijs-, kinderopvang-, welzijn- en sport- en beweegsector heeft NOC*NSF het manifest ‘Sportieve Gezonde Generatie’ opgesteld. De samenwerkende partners willen dat alle kinderen tot 18 jaar goed en voldoende sporten en bewegen. Hiervoor zijn steun en maatregelen vanuit de rijksoverheid cruciaal. Het manifest is onderdeel van een groter pakket van manifesten en initiatieven dat deze week aan informateur Herman Tjeenk Willink zal worden aangeboden.

Uit onderzoek blijkt dat bijna veertig procent van de kinderen van vier tot en met elf jaar en bijna zestig procent in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar in 2020 niet voldeed aan de beweegrichtlijnen. Deze kinderen hebben naast emotionele en sociale uitdagingen ook een vergrote kans op overgewicht, diabetes type 2 en chronische aandoeningen die leiden tot een verminderde weerstand en gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Ervoor zorgen dat ieder kind in Nederland opgroeit met sport, bewegen en een gezonde leefstijl als basis heeft dan ook op lange termijn voordelen van onschatbare waarde.

Sport en bewegen een vast onderdeel van de dag 
Het door de samenwerkende partners opgestelde manifest maakt duidelijk dat het nu meer dan ooit duidelijk is waarom er in preventie geïnvesteerd moet worden. En dat het belangrijk is dat sport en bewegen als vast onderdeel geïntegreerd wordt in het leven van alle kinderen. Hiervoor is een omgeving nodig waarin alle betrokkenen vanuit school, wijk, welzijn, zorg, sport én thuis zoveel mogelijk samenwerken en de openbare buitenruimte daarbij toegankelijk is voor alle kinderen. Om er echt voor te zorgen dat elk kind voldoende dagelijks en beter beweegt, is het nodig dat er een integrale en interdepartementale systeemverandering plaatsvindt die zonder de rijksoverheid niet haalbaar is.

Gijs van Rozendaal, voorzitter van Kindcentra 2020: "Een sportieve gezonde generatie vergt een boven-departementale visie op sport voor jonge kinderen. Verder is het heel belangrijk de ontwikkeling van kindcentra makkelijker te maken. School en kinderopvang kunnen dan samenwerken om tot brede dagarrangementen te komen, waar sport een volwaardige plek heeft. Een gevarieerde dag is belangrijk voor kinderen, dan leren ze beter."

Welke maatregelen zijn nodig op weg naar een sportieve, gezonde generatie

  1. Faciliteren visietraject ‘Sportieve Gezonde Generatie’ binnen onderwijs en kinderopvang, en ontwikkelen van een visie op de vorming van verlengde schooldagen, rijke dagarrangementen of integrale kindcentra met sport, bewegen en cultuur.
  2. Versterken van (boven)lokale netwerken, bij voorkeur binnen verlengde schooldagen, rijke dagarrangementen of integrale kindcentra voor de jeugd tot en met twaalf jaar.
  3. Versterken van het landelijke kindnetwerk van sectorraden: onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, cultuur en sport en bewegen.
  4. Met de sectoren sport, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en cultuur de wettelijke belemmeringen voor effectieve samenwerking in kaart brengen en oplossen.
  5. Werken aan bewustwording en gedragsverandering van met name de doelgroepen ouders en verzorgers.
  6. Versterking/professionalisering van de sport- en beweegsector is noodzakelijk om als volwaardig partner actief te kunnen zijn.

 Dowload hier het manifest Sportieve Gezonde Generatie