slide2.jpg

logo PKC bouwt voortGerdi Meyknecht en Anki Duin nemen afscheid. Per 1 april vormen Janny Reitsma en Lotte de Rooij samen met Maaike Vaes de projectleiding van PACT voor Kindcentra. Het bestuur van Het Kinderopvangfonds dankt Anki en Gerdi zeer en zal hun passie, innovatieve krachten en betrokkenheid enorm missen. Eind maart zullen we hen in het zonnetje zetten. Het bestuur heeft veel vertrouwen in het nieuwe team en wenst hen succes.

Lotte de Rooij en Janny Reitsma volgen Anki Duin en Gerdi Meyknecht op. Janny heeft een lange carrière in de ontwikkeling van brede scholen en kindcentra 0-12. Zij heeft leidinggevende en advieservaring in zowel primair onderwijs, kinderopvang als zorg en gemeenten. Op dit moment is zij ambassadeur voor PACT voor Kindcentra in de regio Groningen en Friesland. Lotte de Rooij, partner bij Thomas & Charles, is opgeleid als antropoloog en informatiekundige en werkt voor OCW, Kennisnet, de PO-raad en innovatieve schoolbesturen. Ze heeft veel gedaan op thema’s als een leven lang leren, kindvolgsystemen en E-portfolio. Begin april stellen we hen graag aan je voor.