slide2.jpg

oberon logoIn 2016 hebben de ministeries van OCW en SZW Oberon opdracht gegeven om een nulmeting te doen naar de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek (Samenwerking in beeld) maakten dat ook beleidsmakers in Den Haag zich ervan bewust werden dat de ontwikkeling van kindcentra meer is dan een voorbijgaande hype. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat er een Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs in het leven is geroepen. Hoe staat de praktijk er nu voor? Nieuw onderzoek geeft antwoord.


PACT voor Kindcentra is benieuwd naar de ontwikkelingen in de praktijk sinds die tijd. Klopt onze aanname dat de samenwerking zich sneller ontwikkelt dan gedacht? Om die reden heeft Het Kinderopvangfonds Oberon subsidie verstrekt om dit onderzoek nu, na twee jaar te herhalen. Het onderzoek wordt op eenzelfde wijze uitgevoerd als twee jaar geleden, zodat de uitkomsten goed vergelijkbaar zijn. Bovendien is er een aantal vragen aan toegevoegd die met name ingaan op de samenwerking met jeugdhulp en de organisatie van kindnabije zorg in kindcentra. Op dit moment worden de onderzoeksresultaten verwerkt. Op 27 maart 2019 wordt het rapport aangeboden aan het ministerie van OCW en SZW.