slide2.jpg

180606 samen verderOnder de naam PACT voor Kindcentra gaan Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020 samen door als één beweging. PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meedoet, professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken. Onze kernwoorden zijn dan ook niet voor niets inclusief, integraal en interprofessioneel.

Kindcentra 2020 staat bekend om haar intensieve lobby in Den Haag met als doel kindcentra op de politieke agenda te krijgen en de belemmeringen die organisaties ondervinden bij het samenwerken weg te nemen. Pedagogisch PACT publiceerde onder de titel ‘PACT pakt door!’ de conclusies van drie jaar innovatie en onderzoek naar een rijke speel-leeromgeving voor jonge kinderen.
Afgelopen maart heeft Het Kinderopvangfonds het nieuwe programma vastgesteld. Het programma van PACT voor Kindcentra bundelt de kennis en netwerken van Kindcentra 2020 en Pedagogisch PACT en zal in de komende jaren een krachtige kwaliteitsimpuls geven aan de ontwikkeling van kindcentra in Nederland en het bestuurlijk draagvlak voor deze kindcentra vergroten. Voorzitter Gijs van Rozendaal: “Wij zijn bijzonder trots op dit programma dat we met organisaties uit ons netwerk gebouwd hebben.”

Wat is onze ambitie?
PACT voor Kindcentra wil dat over drie jaar:

  • het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar een stevige plek heeft in de pedagogische infrastructuur in Nederland
  • in de regio’s een pact tussen organisaties bestaat om de ontwikkeling van kindcentra aan te jagen en te verankeren
  • er landelijke oplossingen zijn gevonden voor de belangrijkste knelpunten in regelgeving

Praktijkinnovatie, kennisdeling èn infrastructuur
De Kopgroepen van Kindcentra 2020 (wethouders, onderwijs-, kinderopvang- en jeugdhulpbestuurders) én de negen ambassadeurs van PACT voor Kindcentra gaan nauw samenwerken om in de regio lokale praktijken te versterken. In overleg met het veld worden thema’s vastgesteld waarop extra ingezet wordt. Aan de Kennistafel werkt een aantal wetenschappers samen om de meerwaarde van inclusieve centra voor kinderen, ouders en medewerkers te onderbouwen. Praktijkervaringen en opgebouwde kennis gaan via masterclasses terug naar het veld. Samen met het opleidingenveld gaat PACT voor Kindcentra de professionalisering van vakkrachten oppakken. De regiegroep Kindcentra 2020 blijft de pijlen richten op de landelijke en lokale politiek.

De mensen van PACT voor Kindcentra
Bij de programmaorganisatie van de beweging PACT voor Kindcentra bouwen we voort op wat is opgebouwd. We maken dan ook actief gebruik van netwerken van Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020. De contactgegevens van de mensen van PACT voor Kindcentra vind je hier.