slide2.jpg

Beroepsbeeld IKC opbrengsten proeftuinenDe opleidingentafel van PACT voor Kindcentra is een uniek samenwerkingsverband van opleidingen, adviseurs en praktijk. De opleidingentafel stelde zichzelf medio 2019 de vraag hoe het beroepsbeeld kan worden ingezet voor vernieuwing van opleidingen en hoe aansluiting met het werkveld gevonden wordt. Om die reden is besloten drie proeftuinen in te richten, als vervolg op het beroepsbeeld Medewerker IKC (2019). De proeftuinen hebben belangrijke bouwstenen opgeleverd voor vernieuwing van het opleidingsaanbod en verbetering van de aansluiting van dit aanbod op de behoefte van het werkveld van kinderopvang, onderwijs en (jeugd)zorg, al dan niet geïntegreerd in kindcentra.

In drie regio’s is de behoefte van het werkveld vertaald naar een aanbod op maat voor professionalisering. De Hogeschool Rotterdam (1), KPZ en campus Kind en Educatie (2) en Signum en Fontys Kind en Educatie (3) waren zeer enthousiast om als proeftuin te fungeren. De drie proeftuinen hebben vanuit verschillende invalshoeken onderzocht hoe de behoefte vanuit de praktijk naar een passend professionaliseringsaanbod vertaald kan worden. PACT voor Kindcentra heeft de conclusies van deze drie proeftuinen samengevat in een notitie en heeft aanbevelingen geformuleerd. De proeftuinen hebben tot veel nieuwe inzichten geleid. PACT voor Kindcentra dankt hen voor hun inzet! Met gepaste trots bieden wij jullie hierbij de uitkomsten aan.

Download de notitie ‘opbrengsten proeftuinen Beroepsbeeld medewerkers IKC’.