Slider

181121 BerlijnIn het voorjaar van 2019 organiseert Het Kinderopvangfonds opnieuw een studiereis voor beleidmakers onderwijs, zorg en kinderopvang. De reis gaat deze keer naar Berlijn waar men zwaar heeft ingezet op kinderopvang in combinatie met onderwijs en aansluiting van zorg. Berlijn heeft de kinderopvang gratis gemaakt en heeft een duidelijk stedelijk beleid rondom inclusie opgezet en in aansluiting met zorg. Er staan ontmoetingen gepland met politici en bezoeken aan locaties. Directeuren van de ministeries OCW en SZW hebben reeds toegezegd mee te gaan. De organisatie is in handen van Serv Vinders en Anki Duin.