slide2.jpg

OogstenNadat in 2016 een nieuw regeerakkoord het licht zag was de teleurstelling groot. Weer kreeg de kinderopvang niet de plaats die de kinderopvang verdient in het stelsel van de kindvoorzieningen van Nederland. Weer lukte het niet om een recht op toegang voor alle kinderen vastgelegd te krijgen.

Het kostte even om deze teleurstelling te verwerken. Maar terecht trokken veel organisaties, bestuurders, managers en medewerkers de conclusie dat het blijven werken aan meer samenhang tussen de kindvoorzieningen en het versterken van de interprofessionele samenwerking in de praktijk van alledag de enige weg vooruit is.

Er zijn veel mooie voorbeelden van hoe de praktijk verder is gegaan en zich niet liet weerhouden. Tegelijkertijd kunnen we er niet omheen dat de komende verkiezingen en de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord cruciaal zijn om nu eindelijk te kunnen oogsten.

Er is veel veranderd ten opzichte van vier jaar geleden. Corona heeft het belang van een goede samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs aangetoond en opnieuw op de agenda gezet. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft duidelijk gemaakt dat dit systeem niet langer houdbaar is en dat we moeten nadenken over een fundamentele reset van het stelsel van de kinderopvang. Tegelijk gaat intensivering van de samenwerking tussen kindvoorzieningen en de vorming van kindcentra in de praktijk langzaam maar gestaag door.

Dit vindt zijn weerspiegeling in het maatschappelijk debat. Naast het belang van een recht voor elk kind van nul tot vier jaar op toegang tot de kinderopvang is ook het belang van een toegang tot de buitenschoolse opvang stevig op de agenda komen te staan. Het kabinet heeft een aantal scenario’s gepresenteerd waar systematisch gesproken wordt over kinderopvang voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar.
Namens maar liefst 21 organisaties verstuurde PACT voor Kindcentra vorige week een reactie op de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) aan de politiek en aan de SER met deze heldere uitgangspunten:

  • Kinderopvang is goed voor alle kinderen. Het is een stap vooruit dat de scenarioverkenning zowel het toegangsrecht 0-4 (KDV) als 4-12 (BSO) adresseert.
  • Het is goed als de mogelijkheid om kindcentra te vormen wettelijk wordt verankerd, waarbij de gelijkwaardigheid van alle betrokken partijen wordt geborgd, zonder dat dit een verplichting wordt of tot een blauwdruk leidt.

Dit maatschappelijk debat weerspiegelt zich ook in de programma’s van de politieke partijen. Ook die verschillen fundamenteel ten opzichte van vier jaar geleden. Het toeslagensysteem gaat overal op de schop, in de richting van directe financiering tot aan kinderopvang als publieke voorziening. De doorrekening van het CPB laat zien dat partijen allemaal forse bedragen hebben opgenomen (variërend van 400 miljoen tot 6,6 miljard) voor extra investeringen in de kinderopvang. Bij het vorige kabinet werd het geld uiteindelijk toch weer ingezet om inkomensplaatjes recht te trekken. Deze keer is er echter een groot aantal partijen die het geld vooral ook willen investeren om alle kinderen toegang tot kinderopvang en tot buitenschoolse opvang te geven.

De verkiezingen doen er dus toe en ook de lobby om te zorgen dat partijen de investeringen in kinderopvang straks ook verstandig aanwenden. Laten we hopen dat als het volgende regeerakkoord het licht ziet, we verder kunnen bouwen aan kinderopvang als een plek waar alle kinderen samen kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen. Dit mooie gedicht verwoordt dat goed:

Ik zit mij het voor vensterglas,
Onnoemelijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was,
Dan kon ik samen spelen.

Gijs van Rozendaal
voorzitter Regiegroep Kindcentra 2020

Download hier de brief die is verstuurd aan de Kamercommissie Onderwijs, Kamercommissie Kinderopvang aan de aanbieders van het SVK-rapport en de Ministeries betrokken bij werkgroep SVK en de SER.