Slider

Samenwerking in beeld IIIn zijn column in Management Kinderopvang besteedde Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, aandacht aan het Oberon-rapport ‘Samenwerking in beeld 2’, over de stand van zaken rondom de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang richting het opzetten van kindcentra.

Gijs van Rozendaal regeerde hierop in dit artikel dat onlangs verscheen in BBMP nr. 5. 

Bron: www.bbmp.nl