slide2.jpg

Omslag betrokken jpg‘Veel contact is niet nodig, goed contact wel’

Is er sprake van een PACT tussen ouders en kindcentra? En zo ja, hoe geven professionals en ouders hier vorm aan? PACT voor Kindcentra ontwikkelde een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. Een inspiratiedocument waarin de ervaringen van professionals en van ouders voor het voetlicht worden gebracht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan?

Deze column van PACT voor Kindcentra verscheen in BBMP nr. 4.

“Vanuit verschillende perspectieven belichten wij de positie van ouders binnen de ontwikkeling van kindcentra. Met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips laten we zien hoe belangrijk de samenwerking met ouders is, en hoe ouders kijken naar kindcentra en hoe zij hun partnerschap met professionals ervaren en er invulling aan geven”, licht bestuurder van Het Kinderopvangfonds, Els Rienstra de handreiking toe.

Peilingen onder grote groepen ouders die Het Kinderopvangfonds en andere organisaties de afgelopen jaren lieten uitvoeren laten zien dat een kleine 60 procent voorstander is van een verdergaande aansluiting van onderwijs, kinderopvang en kindnabije zorg. Kinderen en hun ouders geven aan dat zij een breder dagarrangement van meer bewegen, muziek, cultuur, natuur en techniek belangrijk vinden. Els Rienstra: “De diversiteit onder ouders is groot; dé ouder bestaat niet. Ouders hebben verschillende wensen en behoeften voor hun kinderen en moeten kunnen blijven kiezen wat zij het beste voor de ontwikkeling van hun kind vinden.”

Relatie aangaan met ouders
“Belangrijk is om overal waar met kinderen wordt gewerkt een relatie aan te gaan met ouders”, vindt Peter de Vries, expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid en tevens de gespreksleider bij het PACT webinar over dit thema (zie kader). “Kinderen ontwikkelen zich en leren alleen bij de instemming en toestemming van hun ouders. Je kunt geen band met kinderen hebben als je die niet met ouders hebt… Kinderen komen in een loyaliteitsconflict als ouders en medewerkers van een kindcentrum niet samen optrekken. En daar waar geen relatie is met ouders, krijg je gezeur. En de intensiteit van de relatie haal je niet uit oudertevredenheidsonderzoeken. Die zijn volstrekte flauwekul en positioneren ouders in de rol van consument. Ik ben er zo fel tegen omdat in dit soort onderzoeken kwaliteit en tevredenheid door elkaar worden gehaald. Het is geen evaluatie, het is een anonieme beoordeling. En ik vind dat je menselijke processen nooit anoniem mag toetsen. Het is beoordelen zonder context, je weet niet waarom besluiten worden genomen en je kunt als ouder niet vergelijken. Een goed bedoelende prutser kan heel hoog scoren. Het is net of je de hoeveelheid benzine in de auto afleest door het peilen van de olie…”

Band opbouwen
Het inspiratiedocument werd tijdens het seminar aangeboden aan onder meer Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, BOinK. In de handreiking is ook te lezen hoe hij aankijkt tegen ouderparticipatie: “De leiding van organisaties moet zich goed bewust zijn van de verschillende behoeften van ouders. Mijn suggestie: leg je focus in eerste instantie op contact, vanaf het begin. Probeer een duurzame band op te bouwen. Als je eerste echte gesprek met ouders gaat over - ik neem maar een voorbeeld - zorgen over de ontwikkeling van een kind, dan is het gesprek bij voorbaat al vrij kansloos. De wijze waarop je in contact bent met ouders zegt alles over wat je wilt zijn als kindcentrum.” Marjet Winsemius (Voor Werkende Ouders), die ook het inspiratiedocument in ontvangst nam tijdens het seminar, vult hem aan: “Pedagogisch partnerschap begint door naast elkaar te gaan staan. Elkaar serieus te nemen en de vraag te stellen: hoe kunnen wij samen dit kind begeleiden? Ouders voelen zich vaak niet serieus genomen. Hoe kan ik nou in een jaar in drie keer 10 minuten echt bespreken hoe het met mijn kind gaat? Wij adviseren: stop met die 10 minuten gesprekken. Ga écht met elkaar in gesprek. En zorg voor continuïteit in die gesprekken.”

Goed contact
Peter de Vries herkent zich in het geschetste vertrouwen opbouwen en contact leggen, laat hij optekenen in de handreiking: “Als je vertrouwen hebt opgebouwd kun je verder. Dan kan je contact leggen en samen kijken wat nodig is om in relatie te blijven. Veel contact is niet nodig, goed contact wel. Pak dat gericht en systematisch aan: samen verantwoordelijkheid voelen, in relatie aan de slag gaan, gemeenschapsvorming, dáar ligt het begin van ouderbetrokkenheid. Je moet ouders zien te raken… Pas als je dat voor elkaar hebt kun je ouders veel meer supporter en pleitbezorger maken. En als je dat stadium hebt bereikt, dan gaan ouders zich echt verbinden met je organisatie en creëer je een community waarin iedereen zich competent voelt en mee wil doen. Dat is ouderbetrokkenheid.”

Inspiratiedocument aangeboden
Tijdens het webinar Ouderbetrokkenheid op 14 april 2021 is de handreiking ouderbetrokkenheid in kindcentra aangeboden aan de ouderorganisaties Bink (Gjalt Jellesma), Voor Werkende Ouders (Marjet Winsemius) en Ouders en Onderwijs (Lobke Vlaming). Na een korte toelichting op het inspiratiedocument volgde er een interessante dialoog met experts en ervaringsdeskundigen onder leiding van Peter de Vries, expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid.

Het inspiratiedocument, met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips, kun je vinden op: ouders.pactvoorkindcentra.nl. Het webinar is te vinden via het YouTubekanaal van PACT voor Kindcentra.