Slider
180530 jreitsma

Janny Reitsma 
06 - 53937394
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

           

181022 Mhehenkamp Miek Hehenkamp
06 - 20255214
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

In de regio wordt gebouwd aan de ontwikkeling van kindcentra. Dat blijkt wel uit het feit dat er momenteel bij een basisschool en een kinderopvangorganisatie in de regio Friesland hard gewerkt om te komen tot een plan van aanpak interdisciplinair samenwerken in een IKC. Het plan is tot stand gekomen na een traject van overleg en brainstormen met het team IKC (onderwijs en opvang) en diverse externe organisaties. Eén van de onderdelen van het plan van aanpak is de profielschets van een IKC medewerker. Hoe dat er uitziet, lees je in deze notitie, die we met toestemming van beide organisaties met jullie mogen delen.

180530 mhehenkamp Miek Hehenkamp, ambassadeur van PACT voor Kindcentra in Noord-Holland en Friesland, maakt zich zorgen over het in stand houden van goede voorzieningen van hoge kwaliteit voor (met name de zeer jonge) kinderen en het belang van een goede infrastructuur op het platteland. Daarom richtte zij onlangs een club van aanjagers op.

ondertekeningIntegraal Kindcentrum Diremaster in Den Helder is een IKC lab. Daar zijn ze terecht trots opo! Een IKC lab is een cocreatie van praktijk en opleiding met als doel toekomstig pedagogische professionals (en hun opleidingen) optimaal voor te bereiden op de veranderende beroepspraktijk; die van een integraal kindcentrum. 

181016 escherder

In het voorjaar van 2019 organiseren bestuurders uit onderwijs, kinderopvang en welzijn een bijeenkomst in Friesland. Erik Scherder is uitgenodigd een lezing te geven, waarin hij in gaat op het belang van goede voorzieningen van hoge kwaliteit voor jonge kinderen en het belang van een goede infrastructuur op het platteland. Initiatiefnemers van deze bijeenkomst zijn onze PACT voor Kindcentra ambassadeurs Miek Hehenkamp en Janny Reitsma.

Meer informatie over deze bijeenkomst volgt.

180927 BBMP 2018 05 vp‘De mogelijkheid om vanuit verschillende disciplines te kunnen overleggen‘De mogelijkheid om vanuit verschillende disciplines te kunnen overleggenover een kind, maakt dat je zo veel meer voldoening haalt uit jewerk. Samen kun je de omgeving van het kind zo mooi mogelijk maken.Je leert van elkaar en je groeit. Dat zit hem in de kleine dingen. In eengesprek met ouders – soms wat huiverig voor de hulpverlening – diezonder problemen de inzet van de jeugdgezondheidszorg toelaten.’Aan het woord zijn intern begeleider Aukje Limonard- Fokkema, verpleegkundigejeugdgezondheidszorg Marleen Kalfsbeek-de Vries enschooldirecteur Peter Loonstra. Alle drie nauw betrokken bij de pilotKindcentrum Eenrum in Noord-Groningen.

Lees hier de hele column

180930 nee neeOp 24 september woonde ik een bijeenkomst bij van de afdeling opvoedingsondersteuning van M.O.S. in de Brede school de Drait in Drachten.

Een groep van 20 professionals uit de jeugdhulp en de GGD, beleidsmakers uit het primair onderwijs, de wethouder, beleidsmedewerkers voorschoolse educatie en zorg van de gemeente en pedagogisch medewerkers wisselden van gedachten over trends en ontwikkelingen rondom het jonge kind.  

Steven Pont
Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut, verzorgde een levendige en inspirerende inleiding om de ‘gemoederen’ op gang te brengen. Drie zeer herkenbare onderwerpen kwamen aan de orde: overbescherming, prestatiegerichtheid en over-diagnostisering. Onderzoek wijst uit dat onze jeugd erg gelukkig is. Vergeten wordt dat 40% van de jongeren tussen de 20 en de 30 jaar in therapie zitten. Hoe kunnen wij als professionals daar NU iets aan doen? De mens is immers een optelsom van ervaringen in relatie met andere mensen, zo stelt Steven.

Lees hier een recent interview met Steven Pont.

Overbescherming
Volgens Steven Pont zijn we instructieverslaafd. ‘Klim maar niet in die boom”, “ga maar niet bij de sloot spelen”. Welke ervaringen onthouden we onze kinderen? Een kind leert juist van die ervaringen; dat er hobbeltjes genomen en keuzes gemaakt moeten worden. Het kind ervaart de gevolgen hiervan en kan dit als leerervaring in zich opnemen. En leert ook dat teleurstelling nou eenmaal ‘part of life’ is. “Oh voorzichtig, je valt”. “Pas op, de toren valt, als je er nog een blokje opzet”. Hoezo het kind voorbereiden op de teleurstelling die er sowieso in het leven gaat komen? En hoezo het kind leren de gevolgen van zijn handelen onder ogenschouw te nemen? Hoezo leren eigen keuzes te maken als er voortdurend keuzes voor hem worden gemaakt wat wel en wat niet te doen?

Twee keer nee is ja
Als professional zorgen we er voor dat we er zijn om, als het nodig is, instructie en keuzemogelijkheden vooraf te geven. En er vooral te zijn als het fout gaat of als het lastig wordt, om ze te steunen en op te vangen. Maar niet om ze te behoeden voor fouten en tegenslag.

De zin “veiligheid staat altijd in het teken van zoeken naar onveiligheid met experimenteren, met oefenen, met spelen” in de gastcolumn van Steven Pont in de Volkskrant spreekt mij heel erg aan

Professionals zijn in dienst van de pedagogiek. Je bent als professional verantwoordelijk voor de interventie die je pleegt naar het kind en dus voor de levens- en leerervaringen die het opdoet. Het hangt van onze opvoedstijl, onze interactie af hoe een kind zich ontwikkelt en gedraagt. Laat kinderen ontdekken en ervaren wat het leven voor ze in petto heeft.

Steven gaf een mooie stelregel om vanuit de pedagogiek een tegengeluid te geven tegen overbescherming. Deze stelregel “twee keer nee is ja” zou iedere professional die met kinderen werkt moeten hanteren. Vraag jezelf af:

  1. Is het levensgevaarlijk?
  2. Is het een gevaar voor de omgeving?

Twee keer nee? JA DUS!

De bijeenkomst leverde veel slagvaardigheid op bij de aanwezigen en mooie concrete opbrengsten! Wordt vervolgd…….. DANK M.O.S Drachten!

Miek Hehenkamp, Sinncollectief en ambassadeur PACT voor Kindcentra

29 september 2018