slide2.jpg

MenuOp 8 juni jl. organiseerden Karin Schoolderman en Miek Hehenkamp, onze PACT voor Kindcentra ambassadeurs, een regiobijeenkomst in Noord-Nederland met als titel ‘over macht en tegenmacht in kinderopvang en onderwijs'. Een bijeenkomst waar samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in een netwerkorganisatie centraal stond.

Deze regiobijeenkomsten, die altijd georganiseerd worden samen met aantal bestuurders van kinderopvang- en onderwijsorganisaties staan in het teken van het delen van kennis en ervaringen en zijn in lijn met de doelstelling dat organisaties in de regio gezamenlijk de ontwikkeling van kindcentra aanjagen en verankeren.

De bijeenkomst op 8 juni was een vervolg op een eerdere bijeenkomst met Ad Vos, bestuurder bij PIT kinderopvang & onderwijs. Ad Vos gaf toen een inspirerend voorbeeld van hoe kinderopvang en onderwijs samengevoegd in één organisatie samen-werken aan gezamenlijk doelstellingen vanuit visie en passie.
Tineke Onink, bestuurder van Kinderopvang Morgen (voorheen St. Rijswijkse Kinderopvang) en toezichthouder binnen het onderwijs, vertelde op 8 juni over samenwerking vanuit doelstelling en passie vanuit een netwerkstructuur.

"Als je niet aan het diner aanschuift, zit je in het menu"
Tineke inspireerde de aanwezigen met voorbeelden hoe je een gewaardeerde samenwerkingspartner wordt voor diverse onderwijsinstellingen. Vanuit de strategische aanpak van:

  • Bewustwording: er zijn veel overeenkomsten; maar ook verschillen die elkaar juist aanvullen en veel van elkaar kunnen leren.
  • Verleiding: vanuit het adagium: het creëren van verlangen en onbekend maakt onbemind.
  • Zelfbewustzijn: maak jezelf zichtbaar vanuit pedagogisch vakman- en vakvrouwschap.
  • Instrumenten en routines.

Ze sloot haar verhaal af met een paar mooie adviezen: kies voor professionele integriteit en gedrag wat hierbij past. Ga uit van de inhoud; ontwikkeling van kinderen, de maatschappelijke opdracht en het zoeken naar gezamenlijkheid, win/win. Stel je op als gelijkwaardige gesprekspartner.