Slider

CRob Rotgers Sinne ScherderjpgErik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, inspireerde een bomvolle zaal in Schouwburg De Lawei in Drachten met de masterclass WETEN = DOEN met kennis over de breinontwikkeling van jonge kinderen. De bijeenkomst werd georganiseerd door ambassadeurs van PACT voor Kindcentra, Kinderwoud Kinderopvang en Sinne kinderopvang.


De middag van 15 mei stond in het teken van verbinding en kennisdeling, gericht op de ontwikkeling van kindcentra in Noord-Nederland.

Bestuurders, beleidsmakers, managers uit het onderwijs en de kinderopvang, zorg, welzijn en overheden gaven massaal gehoor aan de uitnodiging.


Maar eerst….
Voorafgaand aan de masterclass deed Vanessa Weewer van Kinderwoud Kinderopvang een oproep om te doen wat we weten vanuit de wetenschap. Robert Sänger, bestuurder van Sinne kinderopvang hield een prikkelende inleiding over ontschotten en transformeren. Elkaars kwaliteiten erkennen en samenwerken vanuit vertrouwen. Maar ook investeren in het welbevinden en betrokkenheid van zeer jonge kinderen. Hij pleitte voor een kwalitatief goed kindcentrum met vakkundige medewerkers die als team interprofessioneel samenwerken. Janny Reitsma, projectleider PACT voor Kindcentra en Miek Hehenkamp, ambassadeur van PACT voor Kindcentra in Friesland namen de zaal mee in een aantal conclusies vanuit de wetenschap, zoals: “de kwaliteit van de kleutergroepen en in mindere mate ook in de voorschoolse voorzieningen, kan verbeterd worden”. Zij verwezen naar het onderzoek van Pauline Slot en Paul Leseman: Bevindingen uit de wetenschap Investeren in kinderen van 0-12 jaar.

MentimeterScherder
Breinontwikkeling bij kinderen
Erik Scherder wees op de grote effecten van een rijke, uitdagende (leer)omgeving op het brein van jonge kinderen en benadrukte hoe kwalitatief goede kindcentra kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling. Hierbij begon hij de middag met een ‘liefdesverklaring’ aan het publiek “wat fijn dat u dit werk doet!” Belangrijkste boodschap van Scherder is dat activiteiten op het gebied van bewegen en muziek hersengebieden stimuleren die nodig zijn voor lezen, schrijven en rekenen. Hiermee werd het belang van bewegings- en muziekactiviteiten onderstreept. Hij noemt het een belangrijke maatschappelijke opdracht om dit te realiseren; een opdracht die niet alleen bij ouders neergelegd kan worden. Scherder wees ook op het belang van een veilige omgeving voor kinderen en van positieve ervaringen zodat angsten en negatieve emoties geremd worden. Samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en hun ketenpartners is daarmee van groot belang voor optimale ontwikkelingskansen kinderen. Scherder sloot af met twee oproepen:

  1. “De mensen in deze zaal hebben hun hart liggen bij kinderen die het van huis uit minder makkelijk hebben. Het is belangrijk die kinderen die kansen te bieden die ze anders misschien niet zouden krijgen.“
  2. “Laten we niet de weg van de minste weerstand kiezen, maar de weg van de meeste weerstand. Dat betekent bijvoorbeeld het stimuleren van afwisseling in het dagprogramma en kinderen meer uitdagen …. en……naar buiten, bewegen, spelen, muziek maken etc.”

Het was een bijzonder inspirerende middag.