slide2.jpg

Regiobijeenkomst NN 210408PACT voor Kindcentra organiseert online inspiratie sessies voor bestuurders, managers en beleidsmedewerkers uit de kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp in Noord-Nederland die verdere samenwerking tot stand willen brengen door nieuwe inzichten met elkaar te delen en die bereid zijn een volgende stap te zetten. Op 8 april vertelt Alice Timmermans, algemeen directeur van de TA academie meer over de inclusie en exclusie van IKC samenwerkingspartners.

“Ik kan de ander pas ècht ontmoeten als ik zie waarin hij anders is dan ik.”

Hoe kun je met samenwerkingspartners komen tot één visie en welke rol spelen onbewuste overtuigingen? Onbewuste overtuigingen, gevoed vanuit de eigen organisatie met een eigen cultuur en referentiekader. In volle overtuiging denk je inclusief bezig te zijn. Terwijl je onbewust op een diepere laag, exclusief werkt en de samenwerking onbedoeld dicht zet. Wat is er aan de hand? Hoe herken je dit patroon en hoe buig je dat om? Ter illustratie deelt Miek Hehenkamp haar ervaringen binnen Skoatterwiis: een kindcentrum in Oudeschoot waar centrumcoaches deel uitmaken van het team van professionals binnen het kindcentrum en zorgen voor de verbinding tussen kind, ouders en leerkrachten. Roos Bakx, directeur IKC Maria in Campis uit Assen ontwikkelde samen met haar IKC team een visie op de ontwikkeling van het jonge kind en vertelt over dat proces in ‘een ontwikkel-volgmodel kiezen voor het IKC: wat is onze gezamenlijke visie op het jonge kind?’

Wil je meer informatie over dit netwerk of beter nog je aansluiten bij dit netwerk in Noord-Nederland, neem dan contact op met onze PACT voor Kindcentra ambassadeur Miek Hehenkamp of Karin Schoolderman.