Slider

ondertekeningIntegraal Kindcentrum Diremaster in Den Helder is een IKC lab. Daar zijn ze terecht trots op! Een IKC lab is een cocreatie van praktijk en opleiding met als doel toekomstig pedagogische professionals (en hun opleidingen) optimaal voor te bereiden op de veranderende beroepspraktijk; die van een integraal kindcentrum. 

Op vrijdag 12 oktober jl. ondertekenden Stichting Sarkon, SKDH, het ROC Kop van Noord Holland uit Den Helder en Hogeschool iPabo uit Alkmaar/Amsterdam de samenwerkingsovereenkomst 'Nu voor later'. Deze overeenkomst is een gezamenlijke opdracht van partners die méér willen dan samenwerken aan het opleiden en begeleiden van ‘nieuwe’ professionals. De eerste stagiaires en studenten van deze opleidingen werken vanaf september 2018 samen in dit nieuwe IKC lab; een proeftuin om te leren van en met elkaar.