Slider

180930 nee neeOp 24 september woonde ik een bijeenkomst bij van de afdeling opvoedingsondersteuning van M.O.S. in de Brede school de Drait in Drachten.

Een groep van 20 professionals uit de jeugdhulp en de GGD, beleidsmakers uit het primair onderwijs, de wethouder, beleidsmedewerkers voorschoolse educatie en zorg van de gemeente en pedagogisch medewerkers wisselden van gedachten over trends en ontwikkelingen rondom het jonge kind.  

Steven Pont
Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut, verzorgde een levendige en inspirerende inleiding om de ‘gemoederen’ op gang te brengen. Drie zeer herkenbare onderwerpen kwamen aan de orde: overbescherming, prestatiegerichtheid en over-diagnostisering. Onderzoek wijst uit dat onze jeugd erg gelukkig is. Vergeten wordt dat 40% van de jongeren tussen de 20 en de 30 jaar in therapie zitten. Hoe kunnen wij als professionals daar NU iets aan doen? De mens is immers een optelsom van ervaringen in relatie met andere mensen, zo stelt Steven.

Lees hier een recent interview met Steven Pont.

Overbescherming
Volgens Steven Pont zijn we instructieverslaafd. ‘Klim maar niet in die boom”, “ga maar niet bij de sloot spelen”. Welke ervaringen onthouden we onze kinderen? Een kind leert juist van die ervaringen; dat er hobbeltjes genomen en keuzes gemaakt moeten worden. Het kind ervaart de gevolgen hiervan en kan dit als leerervaring in zich opnemen. En leert ook dat teleurstelling nou eenmaal ‘part of life’ is. “Oh voorzichtig, je valt”. “Pas op, de toren valt, als je er nog een blokje opzet”. Hoezo het kind voorbereiden op de teleurstelling die er sowieso in het leven gaat komen? En hoezo het kind leren de gevolgen van zijn handelen onder ogenschouw te nemen? Hoezo leren eigen keuzes te maken als er voortdurend keuzes voor hem worden gemaakt wat wel en wat niet te doen?

Twee keer nee is ja
Als professional zorgen we er voor dat we er zijn om, als het nodig is, instructie en keuzemogelijkheden vooraf te geven. En er vooral te zijn als het fout gaat of als het lastig wordt, om ze te steunen en op te vangen. Maar niet om ze te behoeden voor fouten en tegenslag.

De zin “veiligheid staat altijd in het teken van zoeken naar onveiligheid met experimenteren, met oefenen, met spelen” in de gastcolumn van Steven Pont in de Volkskrant spreekt mij heel erg aan

Professionals zijn in dienst van de pedagogiek. Je bent als professional verantwoordelijk voor de interventie die je pleegt naar het kind en dus voor de levens- en leerervaringen die het opdoet. Het hangt van onze opvoedstijl, onze interactie af hoe een kind zich ontwikkelt en gedraagt. Laat kinderen ontdekken en ervaren wat het leven voor ze in petto heeft.

Steven gaf een mooie stelregel om vanuit de pedagogiek een tegengeluid te geven tegen overbescherming. Deze stelregel “twee keer nee is ja” zou iedere professional die met kinderen werkt moeten hanteren. Vraag jezelf af:

  1. Is het levensgevaarlijk?
  2. Is het een gevaar voor de omgeving?

Twee keer nee? JA DUS!

De bijeenkomst leverde veel slagvaardigheid op bij de aanwezigen en mooie concrete opbrengsten! Wordt vervolgd…….. DANK M.O.S Drachten!

Miek Hehenkamp, Sinncollectief en ambassadeur PACT voor Kindcentra

29 september 2018