slide2.jpg

Op 23 juni hebben zes bestuurders uit kinderopvang- en onderwijsorganisaties uit de drie Noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe zich gebogen over de vraag hoe de beweging die in gang is gezet door PACT voor Kindcentra door kan gaan.

De meerwaarde die afgelopen jaren is ervaren, is omgezet in de behoefte aan:

  • het delen van kennis;
  • het aanjagen van en aanhaken bij initatieven;
  • het verbinden van partijen;
  • en het zichtbaar zijn.

Friesland, Groningen en Drenthe streven, elk afzonderlijk, naar een eigen provinciaal netwerk met daarbij een overkoepelende verbinding tussen deze drie netwerken waarbij bijvoorbeeld twee keer per jaar vanuit die gezamenlijkheid een evenement/bijeenkomst of webinar wordt georganiseerd.

Friesland en Drenthe hebben al structuren en netwerken waar de PACT voor Kindcentra beweging in door kan gaan. De aanwezigen gaven aan dat een soortgelijk netwerk in Groningen ontbreekt en uitten de wens om ook in deze provincie een dergelijk netwerk te starten.

Na de zomervakantie nemen Karin Schoolderman en Miek Hehenkamp het initiatief om een eerste bijeenkomst voor een netwerk in Groningen te organiseren.

De bestuurders aanwezig tijdens deze bijeenkomst nemen de input van deze brainstormsessie mee naar hun provinciale netwerken. Afspraken over een vervolg – met name de verbinding tussen de drie provinciale netwerken - worden onderling gemaakt. Nu de geest van PACT voor Kindcentra eenmaal uit de fles is……