Slider

web samen doenSamen Doen! Is een samenwerkingsverband tussen specialistische jeugdzorg, onderwijs en gemeenten. De initiatiefnemers van dit regionale project hebben handen ineengeslagen om gezamenlijk een zo thuisnabij mogelijke aanpak onderwijs – jeugdzorg te realiseren voor de kwetsbare groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 12/13 jaar. In eerste instantie gaat het gaat om kinderen uit de Brabantse gemeenten Bladel, Eersel, Reusel- de Mierden, Bergeijk en breder vanuit de regio de Kempen.

Middels dit project worden idealen en doelen van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg daadwerkelijk in de praktijk van alle dag gerealiseerd. Op een slagvaardige en praktische manier en kijkend naar wat werkt en wat nodig is. Lees meer over Samen Doen! in bijgaand document. 

Wil je meer weten over dit initiatief, neem dan contact op met onze PACT voor Kindcentra ambassadeur Angelique Sterken.