slide2.jpg

Webinar Iris KampenIn Kampen verzorgt IRIS Christelijk onderwijs & opvang vanuit één stichting op 14 locaties onderwijs en kinderopvang. Op veel plekken gebeurt dat weliswaar onder één dak maar nog wel naast elkaar. De ambitie is echter om veel meer echt samen te werken. Maar hoe doe je dat? Welke stappen zet je het eerst?

PACT voor Kindcentra ambassadeurs Jitty Runia en Johan Gelderloos werd gevraagd hun visie op samenwerking uiteen te zetten voor de medewerkers van de opvangpoot van Iris. Uiteraard keek een aantal collega’s vanuit de onderwijspoot mee. Iris Opvang is vooral ook geïnteresseerd naar de toekomstige rol van pedagogisch medewerkers. Hoe ontwikkelt die zich? Welke kansen liggen er voor de medewerkers en de organisatie?

In eerste instantie was er een kennisavond gepland in maart 2020. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Na de zomer werd besloten tot een andere aanpak. Corona of niet; we moeten op één of andere manier toch verder. De geplande kennisavond werd daarom omgevormd tot webinar.

Dit zeer professioneel opgezette webinar vond plaats op 7 oktober 2020 op basisschool Het Stroomdal in Kampen. De 50 tot 60 medewerkers van Iris Opvang konden vanaf huis inloggen. Jitty en Johan verzorgden een korte presentatie en werden daarna door Suzan de With – manager Iris Opvang – geïnterviewd. De vragen waren zeer divers. Wat zijn de belangrijkste struikelblokken bij samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang? (Te weinig tijd om samen te ontwikkelen; angst voor identiteitsverlies; terugvallen in oude structuren). Welke boodschap hebben jullie voor de bestuurders? (Geef ruggensteun, ook op langere termijn; deel de best-practices met andere locaties). De ingelogde medewerkers konden via Suzan hun vragen stellen. Daarna vroeg zij Han Boone - directeur van Het Stroomdal - en Henk ter Wee - bestuurder van Iris - naar hun motivatie met betrekking tot IKC-vorming
Als laatste werden twee medewerkers van Iris geïnterviewd. Sanne van Uijen als pedagogisch medewerker en student aan de KPZ. Zij doet de opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie en kon haar collega’s vertellen over de meerwaarde daarvan. Chantal Wissenborn die zowel onderwijsassistent als pedagogisch medewerker is kon vertellen over de kansen en uitdagingen die deze combinatie van functies biedt.

De belangrijkste boodschap van Jitty en Johan was eenvoudig. De eerste stap is om elkaar op te zoeken; kijk bij elkaar in de keuken. Dan wordt vanzelf duidelijk waar de eerste stappen op weg naar echte samenwerking gezet kunnen worden!