slide2.jpg

190212 Johan Op 12 februari jl. organiseerde jeugdhulporganisatie Youké in Utrecht een kick-off voor alle medewerkers van de Expertiselijn het Jonge Kind. PACT voor Kindcentra ambassadeur Johan Gelderloos leverde als gastspreker een bijdrage hieraan.

Aan meer dan 50 betrokken Youké medewerkers uit de regio’s Eemland (Amersfoort, Soest), Food Valley (Ede, Barneveld, Veenendaal), Gooi en Vechtstreek (Hilversum), en Lekstroom (Houten, Nieuwegein, Vianen) vertelde Johan over de meerwaarde van de samenwerking binnen één team van medewerkers uit onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. En met het accent op de rol die juist zij daarbij zouden kunnen spelen. Voor veel Youké medewerkers was het een eyeopener. Op enkele locaties wordt al wel proactief samengewerkt met de kinderopvang, maar nog niet met het onderwijs. Er is dus nog werk aan de winkel!