slide2.jpg

181121 RijnOp 5 november jl. organiseerde het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei in Ede de jaarlijkse bijeenkomst over de samenwerking tussen onderwijs en voorschoolse voorzieningen. De afgelopen jaren is deze samenwerking steeds beter uit de verf gekomen. In deze bijeenkomst werd stilgestaan bij recente en komende ontwikkelingen binnen het onderwijs en voorschoolse voorzieningen.

Vanuit deze ontwikkelingen wilde het samenwerkingsverband samen met de ongeveer 40 aanwezigen zicht krijgen op de toekomstige rol van het samenwerkingsverband bij de overgang van de voorschool naar school.

Johan Gelderloos, PACT voor Kindcentra ambassadeur, leverde een bijdrage door de aanwezigen deelgenoot te maken van het PACT voor Kindcentra gedachtegoed. Ook was het gezelschap zeer geïnteresseerd in de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de effecten van VVE.