slide2.jpg

20150717 174307De regering in Macedonië streeft naar verbetering van voorschoolse educatie. Speerpunten zijn: de bevordering van kwaliteitsborging en deelname van alle sleutelfiguren, inclusief families en gemeenschappen, aan voorschoolse voorzieningen.

Op 4 oktober bezoekt een delegatie uit Macedonië, vanuit het Europese ECCE programma  ‘5 steps to Quality’, daarom de Amersfoortse praktijk. Gastheer/vrouw zijn SKA Kinderopvang (BSO extra Elmo en KDV de Zilverberg) en Youke Jeugd.

Dit Macedonische project is gericht op verbetering van de toegankelijkheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid van de vroege kinderjaren, en op een grotere betrokkenheid van de lokale omgeving bij de uitvoering. Tijdens het bezoek wordt uitleg gegeven over de Nederlandse maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren en hoe de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg in de praktijk vorm krijgt. Toelichting wordt gegeven op de intersectorale observatie en vroegdiagnostiek voor jonge kinderen en op de wijze waarop jeugdzorg preventief samenwerkt in de kinderopvang en buitenschoolse opvang. En natuurlijk kijken we wat dit betekent voor ouders en kinderen, maar ook welke competenties dit vraagt van de pedagogisch medewerkers.

Tot slot gaan we de daadwerkelijke praktijk in: meedoen en ervaren.

Jitty Runia PACTvoorKindcentra
Conny Wijnands Youke Jeugd
Joke Spruit SKA Kinderopvang

HET PROGRAMMA (ENGELS)