slide2.jpg

180625 onderwijs jeugdhulpIn Almere werken onderwijs, jeugdhulp en gemeente samen aan Onderwijszorgarrangementen. Jeugdhulpverleners zijn in de school aanwezig en bieden daar, of zonodig thuis, ondersteuning aan kinderen. De resultaten van de pilot zijn goed: minder thuiszitters en 20% minder verwijzingen naar zwaardere zorg.

https://www.youtube.com/watch?v=L4_NQOgRplc

Bron: Passend Onderwijs Almere