slide2.jpg

PACTTour17april2019De PACT voor Kindcentra bus reed wederom langs inspirerende praktijken in Utrecht. Bestuurders, directeuren, professionals, wethouders en beleidsmakers kregen een inkijkje in de praktijk van integrale kindcentra waar kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp interprofessioneel samenwerken.


Het gezelschap bracht op 17 april jl. een bezoek aan de Dr. Bosschool, Spelenderwijs en Blos Kinderopvang in Utrecht en nam deel aan een inspiratiecarrousel. Die carrousel bestond uit een rondleiding door de school en workshops over het ‘werken aan een groepsgerichte aanpak in de wijk en op school’ en ‘de kracht van samen: de meetbare en merkbare effecten van de opbrengsten van het interprofessioneel samenwerken’. De busrit naar buurtcentrum Weide Wereld, bood ruimte om ervaringen uit te wisselen. In het buurtcentrum kon het gezelschap deelnemen aan de workshop ‘interprofessioneel samenwerken binnen de speelleeromgeving van het jonge kind’ of aan de workshop ‘integrale aanpak onderwijs zorg voor (dreigende) thuiszitter’.


René Peeters verzorgde de masterclass ‘met andere ogen: beleidsadviezen voor onderwijs en zorg’. Als kwartiermaker voor de brede coalitie onderwijs, zorg en jeugd, reflecteerde hij op de versnelling en bestendiging van de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugd. De gemeente Utrecht reflecteerde op het advies van de brede coalitie en startte de discussie over de rol van de gemeente. De gemeente heeft in ieder geval een regierol bij de ontwikkeling van kindcentra; de gemeente kan immers kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp bij elkaar te brengen.

Gedurende de dag gaf een aantal experts antwoord op vragen over IKC-ontwikkeling. Het interview dat met hen is gehouden vind je hieronder terug evenals de impressie van deze  PACT voor Kindcentra tour.

   Interviewsimpressiebustour