slide2.jpg

180109 OogstUtrecht sluit met de IKC-ontwikkeling aan bij de landelijke trend. Vrijdag 30 november vond in het Stadskantoor Utrecht de Oogstbijeenkomst Utrechtse IKC-ontwikkeling plaats, waarbij 9 Utrechtse coalities de voortgang rondom kindcentrumontwikkeling presenteerden. Onze PACT voor Kindcentra ambassadeur, Margôt Koekkoek was hier bij.

Lees hier het persbericht met daarin ook een link naar de vlogs van de drie kinderreporters, die nieuwsgierig waren naar wat een IKC is en wat het voor hen en hun medeleerlingen gaat betekenen.

Hier zie je hun vlogs: deze link.

In ‘Oogst voor de toekomst’ lees je meer over de opbrengst van de stedelijke samenwerking rond de Integrale Kind Centrum (IKC) ontwikkeling in Utrecht.