slide2.jpg

GemeenteVeenendaalIn 2015 besloot de gemeente Veenendaal een impuls te geven aan de ontwikkeling van integrale kindcentra, gekoppeld aan een ambitieus nieuwbouwplan. Maar voordat nieuwbouw plaatsvindt zullen de beoogde partners eerst een gezamenlijke visie ontwikkelen en die in een samenwerkingsovereenkomst vastleggen. Dat is niet altijd eenvoudig.

Dat blijkt in een aantal gevallen zelfs een flinke uitdaging omdat de geplande nieuwbouw twee scholen bevat van verschillende denominatie (religieuze/levensbeschouwelijke richting) die samen met één kinderopvangpartner een kindcentrum zullen vormen. Dit zorgt ervoor dat op een aantal locaties de IKC ontwikkeling stagneert. Aan PACT voor Kindcentra ambassadeurs, Jitty Runia en Johan Gelderloos de vraag of het gedachtegoed van PACT voor Kindcentra kan bijdragen aan het revitaliseren van de IKC ontwikkeling.

In samenwerking met de gemeente Veenendaal hebben zij op 14 januari jl. een netwerkbijeenkomst georganiseerd tussen onderwijs- en kinderopvangaanbieders. Omdat men elkaar niet regelmatig ontmoet was deze eerste bijeenkomst vooral ingestoken op het nader kennismaken met elkaar en met elkaars ambitie. Tijdens een interactieve sessie is het begrip kindcentrum opnieuw ‘geladen’ met behulp van de ambities en de kenmerken uit het Kohnstamm rapport: ‘Integrale Kindcentra over wat hen kenmerkt’ ’ (2019). Aan de hand van de 9 bouwstenen van een IKC gingen deelnemers met elkaar in gesprek over de belangrijkste gedeelde ambities. De IKC ontwikkeling kan op de diverse locaties in Veenendaal weer met hernieuwd elan worden opgepakt!

Heeft jouw organisatie ook de intentie om een samenwerkingsverband aan te gaan, download dan onze handreiking samenwerkingsovereenkomst KO-PO.