slide2.jpg

IBIdeeCafeUtrechtOp 13 juni jl. organiseerde het IB Idee Café Utrecht een inspiratiebijeenkomst in de Nijverheid, een culturele Vrijhaven in Utrecht.
Het IB Idee Café is een netwerk van en voor Intern Begeleiders, die willen bijdragen aan de kwaliteitsverbetering en innovatie in het primair onderwijs in Utrecht. Zij zorgt ervoor dat de Intern Begeleiders elkaar kennen, elkaar kunnen vinden en met elkaar tot meer uitwisseling van (innovatieve) praktijken en ideeën kunnen komen.

Jaarlijks organiseert het IB Idee Café drie bijeenkomsten waarin zij de IB-ers via TED-talks en denktanks niet alleen inspiratie bieden maar ook de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten. Het netwerk is gestart door een aantal Intern Begeleiders van de PCOU-scholen en breidt nu succesvol uit naar Intern Begeleiders van andere schoolbesturen.


IBCafeIdeeUtrecht1 PACT voor Kindcentra ambassadeurs Jitty Runia (Utrecht) en Johan Gelderloos (Overijssel) hielden een korte TED-talk over hoe hun persoonlijke ervaringen hebben geleid tot hun verbondenheid aan het PACT voor Kindcentra gedachtegoed. De aanwezigen werden vooral geïnspireerd door de gepresenteerde casus en door de onderliggende gedachte dat er een verschuiving in zorg en onderwijs nodig is van curatief naar preventief. Ook het feit dat je zelf op school iets in gang kunt zetten zonder direct te verzanden in moedeloos makende stroperige structuren, obstakels en wachtlijsten werd als een verademing ervaren.

En een belangrijke opbrengst: men weet de weg naar PACT voor Kindcentra en alle informatie die daar te krijgen is nu te vinden!