Slider

Samen aan de slag 1De vernieuwde PACT-publicatie "Samen aan de slag" geeft ijkpunten voor een inclusieve pedagogische omgeving. De PACT-Meter is daaraan gekoppeld. Het is een praktisch zelfevaluatie-instrument waarmee teams een beeld krijgen van hun sterke en zwakke punten. Het meetinstrument bestaat uit digitale vragenlijsten, die worden ingevuld door de teamleden: medewerkers en leidinggevenden. De vragenlijsten volgen de ijkpunten van een sterke pedagogische omgeving die in de PACT-publicatie Samen aan de slag zijn beschreven. De teamleden geven bij elk ijkpunt aan hoe de stand van zaken in hun werkgebied is. Ook geven ze aan hoe belangrijk ze elk punt vinden en of ze dit willen aanpakken.