slide2.jpg

logo amsterdam1Het Amsterdamse college van B&W wil dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen hun talenten te benutten. Het is daarom belangrijk dat ze zo goed mogelijk voorbereid aan de basisschool beginnen. Om dit te stimuleren, maakt het college vandaag bekend de voorschoolse educatie voor alle Amsterdamse kinderen met een half jaar uit te willen breiden. Kinderen kunnen straks vanaf hun 2e verjaardag al naar de voorschool, nu is dat nog vanaf 2,5 jaar.

De voorschool is de plek waar alle Amsterdamse kinderen elkaar leren kennen, waar ze samen spelen en samen leren. Jonge kinderen ontwikkelen zich heel snel, daarom is het goed om vroeg te beginnen met het aanpakken van eventuele (taal)achterstanden. Als kinderen goed aan de basisschool beginnen, hebben ze een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan.

Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman: ‘Alle Amsterdamse kinderen moeten gelijke kansen krijgen en deze extra tijd op de voorschool maakt daarvoor een wezenlijk verschil. Dit is de eerste grote stap die het college zet om kansengelijkheid in de stad te bevorderen, en ik ben trots dat we dit zo snel hebben kunnen regelen.’

Met dit voorstel wordt het aantal uren dat kinderen naar de voorschool kunnen, met 40% uitgebreid. Kinderen kunnen een half jaar eerder beginnen en een uur per week langer blijven, waardoor het totaal aantal uren voorschoolse educatie van 600 naar 640 per jaar gaat.

Tegelijkertijd neemt het college maatregelen om het bereik van de voorschool te verhogen. Sinds de harmonisatie van de voorschoolse opvang begin 2018, daalt dit bereik. Deze daling doet zich het sterkste voor in gebieden waar veel kinderen wonen die het risico lopen op (taal)achterstand. Om de deelname aan de voorschool weer te laten stijgen, krijgen ouders onder meer extra ondersteuning bij het inschrijven van hun kinderen en het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Bovendien pleit het college bij het Rijk om de ouderbijdrage voor bepaalde groepen ouders met een kind op de voorschool te mogen vergoeden, zonder dat deze ouders het risico lopen om de kinderopvangtoeslag terug te moeten betalen. Hiermee kan een belangrijke drempel voor ouders worden weggenomen.

Bron: Gemeente Amsterdam