slide2.jpg

180620 flyer

In deze toolbox vind je nuttige instrumenten die je in je eigen praktijk kunt inzetten. Heb je vragen hierover of ben je op zoek naar andere expertise? Neem dan contact op met onze ambassadeur in jouw regio.


Vragenlijst onderzoek onder ouders

Een vragenlijst waarmee scholen en instellingen zelf de behoeften en prioriteiten van ouders ten aanzien van kindcentra in beeld kunnen brengen. De vragenlijst bevat standaardvragen die voor landelijk onderzoek ingezet kunnen worden en bevat de optie om zelf vragen toe te voegen. Meer weten over deze vragenlijst? Kijk dan hier.

De PACT-meter
De PACT meter is een praktisch zelfevaluatie instrument waarmee teams een beeld krijgen van hun sterke en zwakke punten.

In de afgelopen jaren is er zowel vanuit Kincentra 2020 als Pedagogisch PACT een schat aan kennis verworven en gedeeld. Deze kennis en tools blijven beschikbaar op de websites van 

PEDAGOGISCH PACT

KINDCENTRA 2020