Slider

     
OenOenHK onderzoek

Ouders & Onderwijs en Het Kinderopvangfonds hebben, in samenwerking met Stichting Voor Werkende Ouders, onderzoek uitgevoerd  onder ouders. Het doel was inzicht te krijgen in de mening en ervaringen van ouders over kinderopvang nu en in de toekomst, en de samenwerking met school.

Download de pdf

 
Naamloos

Onderzoeksbureau Oberon heeft in 2017 in opdracht van Kindcentra 2020 onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van Nederlandse ouders over kindcentra.

Download de pdf

 
Portretten-ouders-over-kindcentra

Met welke motieven kiezen ouders voor een kindcentrum en welke meerwaarde zien zij als hun kinderen er enkele jaren ervaring mee hebben opgedaan? Lees het in deze ouderportretten.

Download de pdf

 
Onderzoekonderouders

Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Onderzoeksbureau Oberon organiseerde rond de zomer van 2015 een aantal oriënterende bijeenkomsten met ouders en stelde op basis daarvan een online vragenlijst op met zes thema's. Bekijk de uitkomsten en bijbehorende filmpjes.

Download de pdf         Bekijk de filmpjes via deze link