slide2.jpg
Kindcentra2020Het kabinet dat in februari viel vanwege het toeslagenschandaal maakt nu een doorstart. Daarmee verplicht het zich om het huidige financieringssysteem van kinderopvang zo snel mogelijk aan te passen, zodat een crisis van deze omvang nooit meer kan gebeuren. Op dezelfde voet verder gaan terwijl tienduizenden slachtoffers nog steeds diep in de problemen zitten, is onacceptabel.

Kindcentra2020De kranten staan vol van het trage tempo waarin de kabinetsformatie vordert. Hoe kan het dan, dat ik toch het gevoel heb dat er in hoog tempo meters gemaakt worden als het gaat over de ontwikkeling van kindcentra en het denken over de kinderopvang? Want dat er veel gebeurt staat vast.

“We hebben bruggen te bouwen die de gescheiden werelden van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg verbinden. Het onlangs door PACT voor Kindcentra gepresenteerde rol- en ontwikkelmodel is zo’n brug.” Dat vindt Patrick Banis, bestuurslid van Het Kinderopvangfonds. Het model biedt een transparante kijk op het ontwikkelpad van een medewerker van een kindcentrum.

Kindcentra2020De regiegroep Kindcentra 2020 en het platform Kindcentra hebben deze week elk afzonderlijk een brief gestuurd aan de informateur om aandacht te vragen voor de doorrekeningen van SEO Economisch onderzoek in samenhang met het SER advies Een kansrijke start voor alle kinderen

Download hier de brief van het platform Kindcentra.

Download hier de brief van de regiegroep Kindcentra 2020.

Download de doorrekening van SEO 'kosten beleidsopties kinderopvang'.

Gijs van Rozendaal foto“Het zijn spannende tijden voor de kinderopvang, voor het primair onderwijs en voor de beweging rondom de ontwikkeling van kindcentra. Ik merk dat zelf heel direct in de mate van intensiteit van de gesprekken die ik voer over de uitwerking van een nieuw regeerakkoord. Die is namelijk van een geheel andere orde dan na de verkiezingen van 2016.” Aan het woord is Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep Kindcentra 2020