slide2.jpg

Waardenkader kinderopvangKIK en KINDwijzer hebben een waardenkader voor de kinderopvang geschreven. Onze maatschappij verandert. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De maatschappij zal kinderen moeten voorbereiden op een ongewisse toekomst en tegelijkertijd in het hier en nu veranderingen bewerkstelligen die ten goede komen aan hun toekomst en die van de volgende generaties. De kinderopvang speelt daar een essentiĆ«le rol in.

Foto Kinderopvang onderwijsbesturenIn de afgelopen periode zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen de Kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen (Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair uit Tilburg en SKOzoK in Zuid-Oost Brabant). Door krachten te bundelen verwachten de organisaties beter te kunnen aansluiten op de ambitie van het kabinet om een rijke schooldag voor kinderen te realiseren. Dit draagt bij aan een kansrijke start voor elk kind.

ZosjaIn mei 2022 verscheen de laatste nieuwsbrief van PACT voor Kindcentra. Wil je toch op de hoogte blijven van het nieuws en de ontwikkelingen rondom (integrale) kindcentra, neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief van Zosja.

Gijs van Rozendaal fotoPACT voor Kindcentra, als programma van activiteiten gesteund door Het Kinderopvangfonds, stopt. De beweging voor kindcentra gaat door en het Platform Kindcentra zal een spin in het web blijven. We kijken met trots terug op de verbinding die tot stand is gekomen tussen zoveel partijen en op wat er is bereikt. Onze dank is groot!

8 kritische succesfactoren KOWOMEN Inc., Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de FNV, leden van het Platform Kindcentra, hebben eind vorig jaar acht kritieke succesfactoren voor de kinderopvang uitgewerkt. Er is veel winst te behalen als kinderopvang in Nederland goed is geregeld en op dit moment worden de kansen die kinderopvang te bieden heeft nog niet optimaal ingezet.