slide2.jpg

De opleidingentafel van PACT voor Kindcentra is een open netwerk van innovatieve opleidingen en andere stakeholders, die in gesprek zijn over het versterken van opleidingen, gericht op het werken in integrale en inclusieve praktijken. Aan tafel zaten niet alleen vertegenwoordigers van innovatieve opleidingen maar ook vertegenwoordigers van sociale partners. In de afgelopen jaren zijn diverse innovatieve proeftuinen opgestart en is er met diverse experts gewerkt aan de ontwikkeling van een beroepsbeeld medewerker integraal kindcentrum. De Hogeschool Rotterdam, KPZ/campus Kind en Educatie en Signum en Fontys Kind en Educatie hebben als proeftuin gediend. Vanuit verschillende invalshoeken deden zij onderzoek naar de vertaling van de behoefte vanuit de IKC-praktijk naar een passend professionaliseringsaanbod. De onderzoeksresultaten vind je hieronder terug. Ook verscheen er een handreiking modulair rollenmodel kindcentra, dat een passend en flexibel functiegebouw omvat met een vertaling naar de salarisstructuren van de drie cao’s Kinderopvang, Primair Onderwijs en Jeugdzorg.  

Op deze pagina vind je publicaties, artikelen en films die te maken hebben met 'werken op een kindcentrum'.

Beroepsbeeld IKC opbrengsten proeftuinen

Opbrengsten proeftuin beroepsbeeld medewerkers IKC

Naar aanleiding van het ontwikkelde beroepsbeeld medewerker Integraal Kindcentrum zijn in het land drie proeftuinen gestart (Hogeschool Rotterdam, KPZ/campus Kind en Educatie en Signum en Fontys). Het gezamenlijk doel: de behoefte van het werkveld vertalen naar een aanbod op maat voor professionalisering. De belangrijkste uitkomsten zijn samengevat in deze notitie. 

Download als PDF

Beroepsbeeld PEP IKC

Beroepsbeeld Pedagogisch Educatief Professional IKC

Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool Groningen deden in opdracht van PACT voor Kindcentra onderzoek naar de verdere concretisering van het beroepsbeeld naar niveau en functiedifferentiatie. Dit beroepsbeeld  beschrijft binnen welke domeinen een hbo-Ad geschoolde pedagogische educatief professional (Ad PEP) werkzaam is en welke kennis en vaardigheden van de  Ad PEP verwacht mogen worden.

Download als PDF

Proeftuin KPZ

De inzet van pedagogisch educatief professionals

Hogeschool KPZ deed in opdracht van PACT voor Kindcentra onderzoek onder huidige en oud-studenten van hun Associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional (PEP). Het onderzoek laat zien wat de impact van de studie is op interprofessioneel werken en op de loopbaanpaden van deze professionals. Ook geeft het inzicht in wat voor beroepen er aan het ontstaan zijn binnen de wereld van gedrag en maatschappij.  

Download als PDF 

 

Beroepsbeeld VPBeroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Het beroepsbeeld van de IKC-professional kan richting geven aan interne professionalisering en loopbaanpaden en het inrichten van opleidingen en strategisch beleid.

 

  

Download als PDF 

 

BeroepsbeeldIGBeroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Op een integrale, inclusieve en interprofessioneel manier samenwerken vraagt om een variëteit aan rollen, taken en functies. Deze handige infographic helpt bij het in kaart brengen van jinteresse en ambitie en geeft aan waar jij je op één of meerdere domeinen kunt ontwikkelen.

Download als PDF

Dialoogkaarten

Dialoogkaarten beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Naast de infographic een handige hulpmiddel om alleen, samen met leidinggevende of met het team vorm te geven aan de loopbaan van medewerkers binnen een kindcentrum. 

Download de PDF

AndersLerenAndersOrganiserenAnders leren, anders organiseren

Een magazine met tal van voorbeelden hoe door onderwijsvernieuwing en intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg de werkdruk voor medewerkers en leerkrachten kan verminderen en het werkplezier toeneemt.

 Download de PDF

PPvdToekomstPedagogisch professional van de toekomst

Over welke vaardigheden moet je beschikken in een geïntegreerd pedagogisch team voor 0 tot 6-jarigen. De uitgangspunten van PACT worden besproken en er wordt ingegaan op de kwaliteitskaders en competentieprofielen voor medewerkers in onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp.

Download de PDF

 

AdPEP

De week van Sanne 

Sanne zit in het tweede jaar van de AD-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie. In deze film (januari 2020) laat Sanne zien wat zij doet tijdens haar praktijkdagen op Kindcentrum De Bolster en tijdens haar lesdag op KPZ.

Animatie PACTvoorKindcentra ontschottenv1Typische kenmerken van een kindcentrum

Deze animatie geeft mooi weer wat de ambities en bouwstenen voor een kindcentrum zijn!

Daadkracht

 Daadkracht

Ter gelegenheid van de bijeenkomst interprofessionele samenwerking voor kinderen en jeugd op 8 januari 2020 heeft Hogeschool KPZ het boekje Daadkracht uitgegeven. Daadkracht is uitgereikt aan de wethouder en betrokkenen van het initiatief Samen voor Ryan in Steenwijkerland. De Campus Kind en Educatie is betrokken bij dit bijzondere initiatief met verschillende projecten en de inrichting van een Kennisacademie.