slide2.jpg
Rijke schooldag
Het Platform Kindcentra juicht de plannen uit het regeerakkoord rondom de rijke schooldag toe, de rijke schooldag kán immers een belangrijke bijdrage leveren aan de brede en rijke ontwikkeling van álle kinderen, mits goed uitgewerkt. Het platform doet in dit position paper een aantal aanbevelingen voor een succesvolle en duurzame realisatie van een rijke schooldag voor alle kinderen. 
 

Still004Een breed en gevarieerd hele-dag aanbod van onderwijs, opvang, cultuur, sport en bewegen, muziek en extra ondersteuning - schools- en naschools - draagt bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de toegankelijkheid van een dergelijk rijk dagarrangement en een passend aanbod voor alle kinderen.


Welke dagarrangementen voor kinderen zijn er? PACT voor Kindcentra verzamelt voorbeelden ter inspiratie. Kindcentra kunnen hiermee op vernieuwde wijze onderwijs en opvang in samenhang aanbieden, met nieuwe dagritmes en aandacht voor de brede talentontwikkeling van kinderen. Binnenkort zullen we inspirerende voorbeelden met jullie delen.

Kindercorrespondent“De unieke kennis en ervaring die ik heb opgedaan bij het Jeugdjournaal wil ik delen. Er is een enorme kloof tussen de werelden van de jeugd en de volwassenen. Om de communicatie tussen die twee op gang te brengen, zijn bruggenbouwers nodig.” Tako Rietveld is jarenlang een bekend gezicht bij het Jeugdjournaal. Daarna ging hij verder als Kindercorrespondent en in die rol interviewt hij voor PACT voor Kindcentra kinderen onder meer over hun ‘ideale weekdag’.

De ideale dagLeren, bewegen en creatief bezig zijn. Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de ideale dag volgens kinderen. Vooral voor het onderwijs heeft de jeugd een stapel inspirerende ideeën voor verbetering. Meer buitenles zodat ze minder stil zitten, een kook- en rekenles in één en elke week een spreekbeurt van ouders over hun werk. Een en ander blijkt uit een groot onderzoek van PACT voor Kindcentra.

Still006Tijd voor toekomst op OBS Houwingaham

De kinderen van OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans, een klein dorp in Groningen, komen op hun school in aanraking met allerlei beroepen, sporten, muziek. Zo worden ze voorbereid op een toekomst vol mogelijkheden.

  

Still009Buiten op avontuur in Vriescheloo

Op Samenwerkingsschool de Driesprong in Vriescheloo ontdekken de kinderen tijdens en na schooltijd op hun eigen manier en in hun eigen tempo. De kinderen maken buiten vuur, timmeren en koken. Actiever en creatiever bezig zijn, dat is precies wat ze hier doen. 

Still012

Werken aan je talent op Nellestein

Elke woensdag is het Talentendag op basisschool Nellestein in Amsterdam Zuidoost. Terwijl de leraren vergaderen krijgen de leerlingen gastlessen van mensen uit verschillende praktijken: dans, techniek en vloggen. De kinderen leren wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Still004

Resultaten onderzoek 'de ideale dag van kinderen'

Bureau Qrius deed in 2020 onderzoek onder kinderen en hun ouders naar de ideale dag van kinderen. Wat blijkt? Kinderen willen vooral ontdekken: dieren verzorgen, leren over de tuin, proefjes doen, praten over wat hen bezighoudt, koken, creatief bezig zijn, op een aantrekkelijke manier topografie en geschiedenis leren (met een VR bril) en verder alles wat nog moet. 

Webinar 24 11 2020Webinar 'de ideale dag van kinderen'

Kindercorrespondent Tako Rietveld sprak op 24 november 2020 met kinderen over hun school- en opvangtijd. Wat zouden ze niet willen missen en wat zouden ze graag anders zien? Ook kwam  onderzoeker Paul Sikkema van jongerenonderzoeksbureau Qrius aan het woord. Dorien Petri van de Hanze Hogeschool in Groningen vertelde over het onderzoek dat zij deed naar wat kinderen willen en ervaren.  

De ideale dag

De ideale dag

PACT voor Kindcentra staat voor een stimulerende daginvulling voor de kinderen van nu. Maar wat vinden kinderen daar zelf eigenlijk van? Wat zien zij als een ‘ideale’ dagbesteding en dagindeling? Om daar inzicht in te krijgen deed Qrius grootschalig en representatief onderzoek onder kinderen en hun ouders.

Download de PDF

 

HanzeHogeschool onderzoek 2020

Leven, spelen, leren op een integraal kindcentrum

Het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool in Groningen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van IKC's op de brede ontwikkeling van kinderen.  De onderzoekers keken met tal van ouders en kinderen, die nu op het voortgezet onderwijs zitten, terug op hun tijd op het IKC.

Download de PDF