Slider

 • Ouders aan het woord

  Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. Ouders over kindcentra vertrouwd     Ouders over kindcentra verbinding       Ouders over kindcentra samenwerking         Ouders over kindcentra prikkelend Ouders over kindcentra ontzorgen    Ouders over kindcentra in beeld 

 • Webinar Ouderbetrokkenheid in kindcentra

  Omslag betrokken jpg PACT voor Kindcentra ontwikkelde een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. Een inspiratiedocument waarin de ervaringen van professionals en van ouders voor het voetlicht worden gebracht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan? Tijdens het webinar Ouderbetrokkenheid op 14 april 2021 is deze handreiking aangeboden aan de ouderorganisaties BOinK (Gjalt Jellesma), Voor Werkende Ouders (Marjet Winsemius) en Ouders en Onderwijs (Lobke Vlaming). Na een korte (gebruikers)toelichting op het inspiratiedocument volgde er een interessante dialoog met experts en ervaringsdeskundigen onder leiding van Peter de Vries, expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid. Het inspiratiedocument, met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips, kun je vinden op: https://ouders.pactvoorkindcentra.nl/pact-voor-kindcentra/cover/

 • Webinar: lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen

  Tandwiel Op 24 maart 2021 organiseerden de kopgroep Wethouders voor Kindcentra en PACT voor Kindcentra een webinar over de nieuwe handreiking voor gemeenten. Hoe kunnen gemeenten samenwerking in de praktijk stimuleren? De handreiking biedt wethouders en ambtenaren handvatten bij het creëren van meer samenhang tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. De kernvragen: ‘waarom’ zou je samenwerking nastreven? En ‘hoe’ zou je dat kunnen doen? Aan welke knoppen kun je als gemeente draaien om die samenwerking te stimuleren en meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren? Heb je het webinar Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen gemist? Naast een heldere uitleg over het hoe en waarom kun je ook het panelgesprek met wethouder en bestuurders uit KO, PO en Jeugdzorg terugkijken in dit filmpje. De handreiking kun je downloaden via deze link.

 • Maar één keer kind

  pact De basis van Pedagogisch PACT en PACT voor Kindcentra, helder uitgelegd door middel van animatie en met een interview met Jeannette Doornenbal, voorzitter van de kennistafel van PACT voor Kindcentra. 

 • PACT Pakt door!

  PACT pakt door Een videoverslag van de afsluitingsbijeenkomst van Pedagogisch PACT gehouden op 17 juni 2017 in de Fabrique in Utrecht. Met tal van sprekers die een goed overzicht geven van de oogst van PACT en de toekomst!

 • Interprofessional Cooperation: Narated in English

  Samenwerking EngelsIn deze animatie van Pedagogisch PACT (voorloper van PACT voor Kindcentra) wordt zichtbaar gemaakt wat de impact is van interprofessionele samenwerking. 

 • Interprofessionele samenwerking

  Samenwerking Nederlands In deze animatie van Pedagogisch PACT (voorloper van PACT voor Kindcentra) wordt zichtbaar gemaakt wat de impact is van Interprofessionele samenwerking. 

 • Kindcentra 2020

  Kindcentra 2020Een initiatief van bestuurders uit de kinderopvang, het onderwijs, jeugdhulp en wethouders voor kindcentra. Deze tweeënhalve minuut durende film geeft inzicht in wensen en opvattingen van Kindcentra 2020 en licht de uitgangspunten toe.

 • Ouders aan het woord: vertrouwd

  Ouders over kindcentra vertrouwd Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. 

 • Ouders aan het woord: verbinding

  Ouders over kindcentra verbinding Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. 

 • Ouders aan het woord: samenwerking

  Ouders over kindcentra samenwerking Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. 

 • Ouders aan het woord: prikkelend

  Ouders over kindcentra prikkelend Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. 

 • Ouders aan het woord: ontzorgen

  Ouders over kindcentra ontzorgen Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. 

 • Ouders aan het woord: in beeld

  Ouders over kindcentra in beeld Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. 

 • Kinderen aan het woord: 't Sterrepad, Nuis (Engels ondertiteld)

  PACT SP NS EN We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties.

 • Kinderen aan het woord: 't Sterrepad, Nuis

  PACT SP NS NL We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties. 

 • Kinderen aan het woord: 't Starrebos, Hilvarenbeek (Engels ondertiteld)

  PACT SB HV EN We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties. 

 • Kinderen aan het woord: 't Starrebos, Hilvarenbeek 

  PACT SB HV NL We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties. 

 • Kinderen aan het woord: Laterna Magica, Amsterdam (Engels ondertiteld)

  PACT LM AM EN We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties. 

 • Kinderen aan het woord: Laterna Magica, Amsterdam

  PACT LM AM NL We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties.

 • Webinar PACT voor Kindcentra: presentatie uitkomsten onderzoek ‘de ideale dag’  

  Webinar 24 11 2020 Kindercorrespondent Tako Rietveld sprak op 24 november 2020 met kinderen over hun school- en opvangtijd. Wat zouden ze niet willen missen en wat zouden ze graag anders zien? Naast de kinderen kwam ook onderzoeker Paul Sikkema van jongerenonderzoeksbureau Qrius aan het woord. Dorien Petri van de Hanze Hogeschool in Groningen vertelde over het onderzoek dat zij deed naar wat kinderen willen en ervaren. De resultaten van beide onderzoeken werden met kinderen besproken.

 • Samenvatting webinar PACT voor Kindcentra: ‘de ideale dag'

  Yasmine 1 Een samenvatting van het webinar van 24 november 2020, waarin Kindercorrespondent Tako Rietveld sprak met kinderen over hun school- en opvangtijd. Wat zouden ze niet willen missen en wat zouden ze graag anders zien?      

 • Brede dagarrangementen voor kinderen: tijd voor toekomst op OBS Houwingaham

  Still006 De kinderen van OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans, een klein dorp in Groningen, komen op hun school in aanraking met allerlei beroepen, sporten, muziek. Zo worden ze voorbereid op een toekomst vol mogelijkheden. 

 • Brede dagarrangementen voor kinderen: buiten op avontuur in Vriescheloo

  Still009 Op Samenwerkingsschool de Driesprong in Vriescheloo ontdekken de kinderen tijdens en na schooltijd op hun eigen manier en op hun eigen tempo. De kinderen maken buiten vuur, timmeren en koken. Actiever en creatiever bezig zijn, dat is precies wat ze hier doen.  

 • De ideale dag van kinderen - resultaten onderzoek PACT voor Kindcentra

  De ideale dag film Bureau Qrius deed voor ons onderzoek onder kinderen en hun ouders naar de ideale dag van kinderen. Wat blijkt? Kinderen willen vooral ontdekken: dieren verzorgen, leren over de tuin, proefjes doen, praten over wat hen bezighoudt, koken, creatief bezig zijn, op een aantrekkelijke manier topografie en geschiedenis leren (met een VR bril) en verder alles wat nog moet. 

 • PACT voor Kindcentra: Typische IKC kenmerken

  Animatie PACTvoorKindcentra ontschottenv1De ambities en bouwstenen voor een kindcentrum worden in deze animatie op heldere wijze weergegeven.

 • Ouderbetrokkenheid: centrumcoach op kindcentrum Skoatterwiss

  Film Skoatterwiis In kindcentrum Skoatterwiss in Oudeschoot, een dorp in Friesland, werken kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp samen om kinderen en ouders beter te ondersteunen. Dit doen zij met behulp van de centrumcoach, die de verbindende factor is tussen kind, ouders en professional.