slide2.jpg

Rol en ontwikkelmodel kindcentra

Een toekomstgericht functiegebouw voor kindcentra. Deze handreiking biedt een nieuwe en gemeenschappelijke taal in kindcentra waar professionals met verschillende expertises en verschillende achtergronden samenwerken in één team rondom kinderen en ouders. Het doel van dit rol- en ontwikkelinstrument is om met elkaar het gesprek aan te gaan, elkaar te bevragen en zo samen op weg te gaan naar iets nieuws. Het is tevens een ontwikkelinstrument voor de inzet van talenten van medewerkers. Als medewerker kun je het gebruiken om in kaart te brengen waar je nu staat in je werk en welke ambities en talenten je hebt.

Deze handreiking omvat twee bijlagen, te weten de compententiebank en het raamwerk van het rol- en ontwikkelmodel kindcentra. 

De handreiking is toegelicht tijdens een webinar op 28 juni 2021. Wil je de toelichting terugzien kan dat via deze link.

 

Omslag betrokken jpg

PACT voor Kindcentra ontwikkelde een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. Het is een interactief digitaal magazine waarin de ervaringen van professionals en van ouders voor het voetlicht worden gebracht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan? Tijdens een webinar Ouderbetrokkenheid op 14 april 2021 is dit inspiratiedocument aangeboden aan de ouderorganisaties BOinK (Gjalt Jellesma), Voor Werkende Ouders (Marjet Winsemius) en Ouders en Onderwijs (Lobke Vlaming). Het webinar is terug te kijken via deze link.

Handreiking Gemeenten

De handreiking 'Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen', bestemd voor gemeenten, is op 5 februari 2021 aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG'. De handreiking is gemaakt voor wethouders door wethouders, voor ambtenaren door ambtenaren en geeft antwoord op de vraag hoe meer samenhang te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. Kernvragen zijn: ‘waarom’ zou je samenwerking nastreven? En ‘hoe’ zou je dat kunnen doen? Aan welke knoppen kun je als gemeente draaien om die samenwerking te stimuleren en meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren? De handreiking vat ervaringen samen en helpt gemeenten bij het inrichten van het proces om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren.

Op 24 maart 2021 is de handreiking tijdens een webinar gepresenteerd. Dat omvatte een toelichting op de handreiking voor gemeenten en een panelgesprek over het belang hiervan voor zowel gemeenten, als de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg. Wil je het webinar terugkijken dan kan dat via deze link.

Download de PDF

Bouwstenen

Overal in het land ontwikkelen kinderopvangorganisaties en scholen een visie op samenwerking en ontstaan samenwerkingsverbanden. En komt er mogelijk een moment dat die samenwerking ook formeel en/of juridisch vorm moet krijgen. Heb je als bestuurder de intentie om een samenwerking aan te gaan, dan vind je in deze handreiking tal van bouwstenen waarmee je je eigen samenwerkingsovereenkomst kunt samenstellen. 

Download het FORMAT

181016 BTW

De “Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang”(Ministerie SZW, 10 oktober 2018) is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden. Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties kunnen in de geschetste samenwerkingsvormen, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen. Kindcentra 2020 stil bij de betekenis van deze handreiking.

Download de PDF

Samenvoorallekinderen

Handreiking voor het ontwikkelen van een sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen. 
De handreiking is bedoeld voor organisaties in de kinderopvang, onderwijs en zorg, die de, in deze uitgave genoemde ijkpunten kunnen gebruiken als criteria voor het ontwikkelen van een sterk geïntegreerde pedagogische omgeving. De ijkpunten die in deze publicatie worden uitgelicht zijn binnen de onderwerpen dialogische kwaliteit, proceskwaliteit, structurele kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en dialogische professionaliteit.

Download de PDF