slide2.jpg

PACT voor Kindcentra werkt met bevlogen en betrokken mensen. De kopgroepen van Kindcentra 2020 en de ambassadeurs van PACT voor Kindcentra hebben hun krachten gebundeld en werken nauw samen om  in de regio lokale partijen te versterken. In overleg met het veld worden thema‚Äôs vastgesteld waarop extra ingezet wordt.

Aan de kennistafel werkt een aantal wetenschappers samen om de meerwaarde van inclusieve centra voor kinderen, ouders en medewerkers te onderbouwen. Praktijkervaringen en de opgebouwde kennis gaan via masterclasses terug naar het veld. En samen met de opleiders pakken we de professionalisering van vakkrachten op.

Ondertussen richten de regiegroep Kindcentra 2020 en het platform Kindcentra hun pijlen op de landelijke en lokale politiek.

De mensen van PACT voor Kindcentra werken door heel Nederland en zijn als volgt gegroepeerd:

Programmaleiding

Voormalige ambassadeurs

Platform Kindcentra

Kopgroepen PACT voor Kindcentra