slide2.jpg

PACT voor Kindcentra staat voor het creëren van een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen, waarin professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken. Kernwaarden hierbij zijn inclusief, integraal en interprofessioneel. Op deze pagina vind je publicaties en artikelen die de kernboodschap, de uitgangspunten en ambities en doelen van PACT voor Kindcentra uitdragen.

Kindcentra 2020, een realistisch perspectief

180606 6 Boek Kindcentra 2020 1

Dit boek biedt contouren om kindcentra wettelijk mogelijk te maken. Het beschrijft de pedagogische uitgangspunten voor een kindcentrum, biedt oplossingen voor de belemmeringen op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in kindcentra, laat zien hoe kindcentra een ankerpunt kunnen zijn binnen het sociaal domein, hoe kindcentra juridisch verankerd kunnen worden en berekent hoeveel deze plannen kosten. Liever een boek in handen? Via deze link bestel je hem.

 

 

Download de PDF

180506 5 Huisvesting Kindcentra 2020 1Een beschrijving van de vraagstukken rondom huisvesting die zich voordoen als de doelen van Kindcentra 2020 gerealiseerd worden.

De notitie biedt interessante aanknopingspunten voor gemeenten, onderwijs- en kinderopvangpartners die nu al werken aan kindcentra.

 

 

 

Download de PDF

180606 1 Brochure GR2018 def 1

Over de regierol van gemeenten
Deze brochure omschrijft de rollen die gemeenten kunnen vervullen in de versterking van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn (inclusief cultuur, sport en burgerschapsvorming).

 

Download de PDF

De Oogst van PACT VP

In het magazine ‘De Oogst van PACT’ worden de opbrengsten van het project Pedagogisch PACT samengebracht. Hierin vind je artikelen van de projectleiders, medewerkers in de proeftuinen, de ambassadeurs van PACT, het wetenschapsteam en de leden van de adviesgroep.

 

 

Download de PDF

PLEK VP

Inclusie is in Nederland ver te zoeken. Ondanks het erkende belang van inclusie voor een sterke pedagogische omgeving voor kinderen. Jeannette Doornenbal pleit voor een nationale doorbraak. In dit boekje formuleert zij vier stappen om deze opdracht te realiseren: waar kan wat gedaan worden, door wie en hoe.

 

Download de PDF

180606 2 Petitie Kindcentra tekst 1

Deze petitie is medio juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamercommissies SZW en OCW door het platform Kindcentra, de vijf brancheorganisaties en Kindcentra 2020.

 

 Download de PDF

Kindcentra2020

Regiegroep Kindcentra 2020 over het belang van een toegangsrecht voor vier- tot en met twaalfjarigen van tien uur per week. Opgesteld ten behoeve van de Tweede Kamer Verkiezingen in 2017.

 Download de PDF

Samen aan de slag 1

Samen aan de slag is een compacte samenvatting van de resultaten van drie jaar Pedagogisch PACT.

 

 

 

Download de PDF

Animatie PACTvoorKindcentra ontschottenv1Typische kenmerken van een kindcentrum

Deze animatie geeft mooi weer wat de ambities en bouwstenen voor een kindcentrum zijn!

 

Animatiefilm KC2020Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst

Inzicht in de wensen en opvattingen van Kindcentra 2020. Het kan beter voor kinderen en voor ouders, voor de samenleving van nu en de samenleving van de toekomst. Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen– de burgers van de toekomst – streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar: Kindcentra 2020.