Slider

   

Bouwstenen

Handreiking samenwerkingsovereenkomst KO en PO

Overal in het land ontwikkelen kinderopvangorganisaties en scholen een visie op samenwerking en ontstaan samenwerkingsverbanden. En komt er mogelijk een moment dat die samenwerking ook formeel en/of juridisch vorm moet krijgen. Heb je de intentie om een samenwerking aan te gaan, dan vind je in deze handreiking tal van bouwstenen waarmee je je eigen samenwerkingsovereenkomst kunt samenstellen. 

Download

Dialoogkaarten

Dialoogkaarten Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Met dank aan de Beroepsvereniging Opleiders MBO heeft PACT voor Kindcentra dialoogkaarten voor het beroepsbeeld medewerker Integraal kindcentrum ontwikkeld. Naast de infographic zijn de dialoogkaarten een handige hulpmiddel om alleen, samen met de leidinggevende of met het team vorm te geven aan de loopbaan van medewerkers binnen een kindcentrum. 

Bekijk in pdf
Beroepsbeeld VP

Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Het beroepsbeeld van de IKC-professional kan richting geven aan interne professionalisering en loopbaanpaden en het inrichten van opleidingen en strategisch beleid.

Bekijk in pdf

Bestel

BeroepsbeeldIG

Infographic Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Op een integrale, inclusieve en interprofessioneel manier samenwerken vraagt om een variëteit aan rollen, taken en functies. Deze handige infographic helpt jou bij het in kaart brengen van je interesse en ambitie en geeft aan waar jij je op één of meerdere domeinen kunt ontwikkelen.

Bekijk in pdf

Bestel

PVK folder vp

 

Folder PACT voor Kindcentra

Bekijk in PDF
wat is

Wat is een kindcentrum?

Uit het Kohnstamm rapport ‘IKC’s over wat hen kenmerkt’ blijkt dat kindcentra 0-12 dezelfde uitgangspunten delen. Wat de ambities en bouwstenen voor een kindcentrum zijn heeft PACT voor Kindcentra overzichtelijk op een rij gezet in de folder ‘wat is een kindcentrum’.

Bekijk in PDF

Bestel

Investeren

Investeren in kinderen van 0-12 jaar. Wat weten we?

Een literatuurstudie van Pauline Slot en Paul Leseman naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar).
In deze publicatie worden negen aannames van waaruit wordt gewerkt bij de ontwikkeling van integrale kindcentra, wetenschappelijk onderbouwd. De studie wijst uit dat de samenleving op tal van manieren profiteert van substantiële aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen en de studie laat zien welke pedagogische infrastructuur daarvoor nodig is.

Bekijk in PDF

Bestel

Samenwerking in beeld

Samenwerking in beeld 2

Onderzoeksbureau Oberon heeft hernieuwd onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang. Wat is de status van het land anno 2019?
Het blijkt dat deze samenwerking ten opzichte van 2016 sterk is toegenomen. Het onderzoek laat zien dat de vorming van kindcentra groeit.

Naast het volledige rapport is er ook een handig factsheet beschikbaar. 

Bekijk in PDF

IKC

IKC’s over wat hen kenmerkt


Het Kohnstamm Instituut heeft in opdracht van de Kennistafel PACT voor Kindcentra een onderzoek uitgevoerd bij vergevorderde kindcentra over hun werkprincipes, veronderstellingen en aannames en succesfactoren bij het ontwerp van hun kindcentrum.

Bekijk in PDF

181212 Impact

IMPACT 2019

Deze IMPACT is gewijd aan ‘anders leren,anders organiseren’ en bevat tal van voorbeelden hoe door onderwijsvernieuwing en intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg de werkdruk voor medewerkers en in het bijzonder voor leerkrachten kan verminderen en het werkplezier toeneemt.

Bekijk in pdf
181031 handreiking

Handreiking btw in de samenwerking
tussen Onderwijs en Kinderopvang

De “Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang”(Ministerie SZW, 10 oktober 2018) is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen in de samenwerkingsvormen die in deze Handreiking worden geschetst, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen. In deze Nieuwsbrief Special staat de regiegroep Kindcentra 2020 stil bij de betekenis van deze Handreiking.

Bekijk in pdf
De Oogst van PACT VP

De Oogst van PACT

In het magazine ‘De Oogst van PACT’ worden de opbrengsten van het project Pedagogisch PACT samengebracht. Hierin vind je artikelen van de projectleiders, medewerkers in de proeftuinen, de ambassadeurs van PACT, het wetenschapsteam en de leden van de adviesgroep.

Bekijk in pdf

Bestel

PLEK VP

Plek voor ieder kind, met Jeannette Doornenbal

“Inclusie is in Nederland ver te zoeken. Ondanks het erkende belang van inclusie voor een sterke pedagogische omgeving voor kinderen. Jeannette Doornenbal pleit voor een nationale doorbraak.In dit boekje formuleert zij vier stappen om deze opdracht te realiseren: waar kan wat gedaan worden, door wie en hoe.”

Bekijk in pdf

Bestel

 Samen aan de slag 1

Samen aan de slag brochure

Samen aan de slag is een compacte samenvatting van de resultaten van drie jaar Pedagogisch PACT.

Bekijk in pdf

Bestel

inclusie wetenschapsrapport

Rapport wetenschapsteam PACT
(Volledig rapport)

 

Rapport wetenschapsteam PACT
(Samenvatting)

Bekijk in pdf

 

Bekijk in pdf

 180606 1 Brochure GR2018 def 1

Kindcentra 'goed voor kinderen'
over de regierol van gemeenten

Deze brochure omschrijft de rollen die gemeenten kunnen vervullen in de versterking van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn (inclusief cultuur, sport en burgerschapsvorming).

Bekijk in pdf
180606 2 Petitie Kindcentra tekst 1

Petitie kindcentra 2020

Deze petitie is medio juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamercommissies SZW en OCW door het platform Kindcentra, de vijf brancheorganisaties en Kindcentra 2020.

Bekijk in pdf
180606 3 motivatie toegangsrecht 4 12 jaar 1

Motivatie toegangsrecht bso

Over het belang van een toegangsrecht voor vier- tot en met twaalfjarigen van tien uur per week.

Bekijk in pdf
180606 4 Ouders over kindcentra portretten 1

Ouders over kindcentra – portretten

Hoe denken ouders over kindcentra? Wat verwachten ouders er van als ze er voor het eerst mee kennismaken? Met welke motieven kiezen zij voor een kindcentrum en welke meerwaarde zien zij als hun kinderen er enkele jaren ervaring mee hebben opgedaan?

Bekijk in pdf
180506 5 Huisvesting Kindcentra 2020 1

Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020

Een beschrijving van de vraagstukken rondom huisvesting die zich voordoen als de doelen van Kindcentra 2020 gerealiseerd worden. De notitie biedt interessante aanknopingspunten voor gemeenten, onderwijs- en kinderopvangpartners die nu al werken aan kindcentra.

Bekijk in pdf
180606 6 Boek Kindcentra 2020 1

Kindcentra 2020, een realistisch perspectief

Dit boek biedt contouren om kindcentra wettelijk mogelijk te maken. Het beschrijft de pedagogische uitgangspunten voor een kindcentrum, biedt oplossingen voor de belemmeringen op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in kindcentra, laat zien hoe kindcentra een ankerpunt kunnen zijn binnen het sociaal domein, hoe kindcentra juridisch verankerd kunnen worden en berekent hoeveel deze plannen kosten.

Liever een boek in handen? Via deze link bestel je hem. 

Bekijk in pdf