Slider

De ideale dag

 

 

 

 

 

 

 

 PACT voor Kindcentra staat dus voor een stimulerende daginvulling voor de kinderen van nu. Maar wat vinden kinderen daar zelf eigenlijk van? Wat zien zij als een ‘ideale’ dagbesteding en dagindeling? Om daar inzicht in te krijgen deed Qrius grootschalig en representatief onderzoek onder kinderen en hun ouders.

Download de PDF

HanzeHogeschool onderzoek 2020

Het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool in Groningen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van IKC's op de brede ontwikkeling van kinderen.  De onderzoekers keken met tal van ouders en kinderen, die nu op het voortgezet onderwijs zitten, terug op hun tijd op het IKC.

UU onderzoek kwaliteit kinderopvang

Een eerste verkenning van onderscheidende factoren

Doen integrale kindcentra (IKC) het beter dan andere kindcentra als het gaat om belangrijke principes die met het concept van IKC zijn verbonden en de pedagogische kwaliteit? Zijn er verschillen hierin tussen IKC's waaruit aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het construct zijn af te leiden? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek van Pauline Slot en Paul Leseman. De belangrijkste resultaten worden in dit rapport besproken. 

Download de PDF

Reflectiemoment

De ambassadeurs van PACT voor Kindcentra hebben een handige handreiking samengesteld voor de praktijk. Aan de hand van de algemene (verdiepende) reflectievragen, de aanvullende vragen per niveau en de tips om een dialoog op te starten kun je actief je eigen bijeenkomsten realiseren.

Bouwstenen

Overal in het land ontwikkelen kinderopvangorganisaties en scholen een visie op samenwerking en ontstaan samenwerkingsverbanden. En komt er mogelijk een moment dat die samenwerking ook formeel en/of juridisch vorm moet krijgen. Heb je de intentie om een samenwerking aan te gaan, dan vind je in deze handreiking tal van bouwstenen waarmee je je eigen samenwerkingsovereenkomst kunt samenstellen. 

Download

Dialoogkaarten

Met dank aan de Beroepsvereniging Opleiders MBO heeft PACT voor Kindcentra dialoogkaarten voor het beroepsbeeld medewerker Integraal kindcentrum ontwikkeld. Naast de infographic zijn de dialoogkaarten een handige hulpmiddel om alleen, samen met de leidinggevende of met het team vorm te geven aan de loopbaan van medewerkers binnen een kindcentrum. 

Bekijk in pdf

Beroepsbeeld VP

Het beroepsbeeld van de IKC-professional kan richting geven aan interne professionalisering en loopbaanpaden en het inrichten van opleidingen en strategisch beleid.

Bekijk in pdf
Bestel

BeroepsbeeldIG

Op een integrale, inclusieve en interprofessioneel manier samenwerken vraagt om een variëteit aan rollen, taken en functies. Deze handige infographic helpt jou bij het in kaart brengen van je interesse en ambitie en geeft aan waar jij je op één of meerdere domeinen kunt ontwikkelen.

Bekijk in pdf
Bestel

wat is

Uit het Kohnstamm rapport ‘IKC’s over wat hen kenmerkt’ blijkt dat kindcentra 0-12 dezelfde uitgangspunten delen. Wat de ambities en bouwstenen voor een kindcentrum zijn heeft PACT voor Kindcentra overzichtelijk op een rij gezet in de folder ‘wat is een kindcentrum’.

Bekijk in PDF
Bestel

Investeren

Een literatuurstudie van Pauline Slot en Paul Leseman naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar).
In deze publicatie worden negen aannames van waaruit wordt gewerkt bij de ontwikkeling van integrale kindcentra, wetenschappelijk onderbouwd. De studie wijst uit dat de samenleving op tal van manieren profiteert van substantiële aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen en de studie laat zien welke pedagogische infrastructuur daarvoor nodig is.

Bekijk in PDF
Bestel

Samenwerking in beeld

Onderzoeksbureau Oberon heeft hernieuwd onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang. Wat is de status van het land anno 2019?
Het blijkt dat deze samenwerking ten opzichte van 2016 sterk is toegenomen. Het onderzoek laat zien dat de vorming van kindcentra groeit.

Naast het volledige rapport is er ook een handig factsheet beschikbaar.