Slider

181207 AVSOnderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken, moeten soms btw afdragen over hun prestaties aan elkaar. Er zijn mogelijkheden om die btw-druk te verlagen of voorkomen. Maar hoe leg je die – Europese – fiscale regels uit? Dat was jarenlang onduidelijk. Een onlangs verschenen handreiking brengt samenwerking weer wat dichterbij.

Maar er is meer nodig.
Lees hier  het artikel van de hand van Lisette Blankesteijn dat verscheen in december editie van het AVS magazine, Kader Primair

180719 BBMP VPZorg dat verschillende beroepsgroepen met elkaar in contact komen, praktisch aan de slag gaan en met een open mind naar elkaar leren kijken. Dat is het allerbelangrijkst bij de scholing van professionals die werken of gaan werken in een kindcentrum. Vandaaruit groeit vervolgens de bewustwording over: “hoe doe ik het” en “hoe kunnen we het samen doen”.’ Aan het woord zijn Miek Hehenkamp en Jitty Runia die beiden vanuit PACT voor Kindcentra ervaring hebben opgedaan met de training Samen-Scholing. Een training voor professionals vanuit school, kinderopvang en zorg.

Lees hier de hele column

180625 Column BBMP coverHet programma PACT voor Kindcentra bundelt de kennis en netwerken van Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020. Doel: een krachtige kwaliteitsimpuls voor de ontwikkeling van kindcentra in Nederland en het versterken van bestuurlijk commitment en draagvlak. Medio maart 2018 werd het nieuwe programma door Het Kinderopvangfonds vastgesteld, na een intensieve periode van voorbereiding met alle betrokkenen en stakeholders.

Lees de hele column

180606 PassendOnderwijsYTTe veel administratieve taken, te weinig handen in de klas en te veel organisaties die zich met bezighouden met een kind dat hulp nodig heeft. Als je betrokkenen in het onderwijs vraagt, weten ze wel waar het misgaat met de hulp voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Vandaag werd bekend dat een meerderheid van de Tweede Kamer eist dat het passend onderwijs snel verbetert.