slide2.jpg

8 kritische succesfactoren KOWOMEN Inc., Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de FNV, leden van het Platform Kindcentra, hebben eind vorig jaar acht kritieke succesfactoren voor de kinderopvang uitgewerkt. Er is veel winst te behalen als kinderopvang in Nederland goed is geregeld en op dit moment worden de kansen die kinderopvang te bieden heeft nog niet optimaal ingezet.

Deze drie partijen hebben acht succesfactoren voor de kinderopvang uitgewerkt en meegegeven aan het nieuwe kabinet. Kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de toekomst van de Nederlandse samenleving. Het is goed voor de talentontwikkeling van kinderen en heeft positieve effecten op het verkleinen van kansenongelijkheid. Kinderopvang speelt daarnaast een essentiĆ«le rol in het goed kunnen combineren van werk en zorg door ouders. Dit maakt een hogere arbeidsparticipatie van ouders mogelijk. Om de voordelen van hervorming van de kinderopvang te verzilveren, zijn er acht kritieke succesfactoren die op hun eigen manier nodig zijn om de kansen die kinderopvang biedt te verzilveren. In deze publicatie lichten de drie partijen toe wat goede kinderopvang kinderen, werknemers, werkgevers en de Nederlandse samenleving als geheel op kan leveren. 

Uiteindelijk zou kinderopvang net zo normaal moeten zijn als de basisschool, die voor alle kinderen toegankelijk is. Kinderopvang; dat gun je ieder kind!