slide2.jpg

181016 BTWOp 10 oktober is de handreiking BTW gepubliceerd door het ministerie van SZW. Deze handreiking is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen gaan bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen op basis van deze handreiking onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de BTW vormen. Daarmee wordt een belangrijke belemmering weg genomen om te gaan werken vanuit één team en één leiding.

Vanaf april van dit jaar heeft de regiegroep Kindcentra2020 samen met de brancheorganisaties aangedrongen op duidelijkheid over de BTW problematiek. Ondersteund door van Doorne advocaten hebben wij hierover intensief overleg gehad met het ministerie van SZW, OCW, Financiën en de Belastingdienst. Kern van het voorstel is dat het mogelijk wordt om middels een ‘bestuurlijke fusie’ te komen tot één organisatie voor onderwijs en opvang. Dit model komt erop neer dat organisaties van primair onderwijs en kinderopvang samen een nieuwe ‘koepelstichting’ vormen waar vervolgens beide organisaties voor onderwijs en opvang onder komen te hangen. Deze eenheid kan dan een fiscale eenheid vormen. Daarvoor is nodig dat partijen BTW-ondernemer zijn en in organisatorisch, financieel en economisch opzicht verweven zijn. Over deze vorm van samenwerking was onduidelijkheid ontstaan. Die duidelijkheid is er nu. De handreiking of “infokaart” kan bekeken worden via onderstaande link.

Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de BTW vormen.

Bekijk de infokaart nu hier.