slide2.jpg

Als bestuurder van stichting kinderopvang Langedijk zag Monique Mul nog te vaak dat expertise, kennis en ervaringen verdwijnen als het kind overgaat naar het basisonderwijs. Dat moest en kon anders.

mmul2

Het leidde tot de ontwikkeling van ‘Kind[in]’; een digitaal kind volgsysteem dat volgt waar een kind staat en hoe een kind zich in de 0 tot 6-jarige leeftijd spelenderwijs ontwikkelt. Monique Mul: “Het kijkt vanuit de talenten en de mogelijkheden van het kind. Hierbij zoeken wij de verbinding met het kleuteronderwijs.” “Het is een geweldig instrument om het kind te volgen”, reageert Monique Mul enthousiast.

“Als blijkt uit de beschreven ontwikkeling dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de medewerker de module ‘TOP dossier’ invullen. Vanuit deze module kan de kring van betrokkenen groter gemaakt worden en kan men inzage krijgen in het plan van aanpak dat door de pedagogisch medewerker, eventueel met hulp van de inclusiepedagoog, gemaakt wordt. Zo kunnen ook andere partijen als de GGD of jeugdzorg aansluiten en ook de ouderparticipatie is geborgd via ‘TOP dossier’.”

Het kabinet kondigt in de brief van 13 juli een onderzoek aan naar de vraag welke informatie nodig is - en bijgehouden zou moeten worden - om een doorlopende ontwikkellijn van kinderen te ondersteunen. Kinderopvang Langedijk heeft daar al een antwoord op gezocht. Monique Mul denkt dan ook dat de toegang via ‘TOP dossier’ kan uitgroeien tot een gewenste aanpak, maar benadrukt dat het niet met die gedachte is opgezet.

Vanuit welke ambitie Kind[in] wel is opgezet, hoe ‘Kind[in]’ verder wordt ontwikkeld en wat het de kinderopvang, de zorg en het onderwijs brengt, leest u in de column van PACT voor Kindcentra in het komende nummer van vakblad BBMP.