slide2.jpg

181212 beroepInnovatieve opleiders uit de hbo- en mbo-wereld zijn, aan de Opleidingentafel van PACT voor Kindcentra, met elkaar en met vertegenwoordigers van de PO-raad, MBO-Raad, FCB, CAOP en andere stakeholders in gesprek. Aan die tafel delen zij kennis en initiatieven en zetten zij nieuwe thema’s op de kaart. De Opleidingentafel sprak op 11 december 2018 over het voorstel om een ‘beroepsbeeld, werken in een kindcentrum’ te formuleren.

De centrale vraag van deze Opleidingentafel is hoe te werken aan de veranderende eisen van het werkveld als het gaat om integrale samenwerking in het belang van jonge kinderen. Kan een ‘beroepsbeeld, werken in een kindcentrum’ daarbij behulpzaam zijn? Kan een ‘beroepsbeeld’ een gemeenschappelijk perspectief en gemeenschappelijke taal bieden, waarop alle betrokken partners c.q. opleiders zich kunnen oriënteren?

Een denktank van mensen uit het onderwijs, de kinderopvang en jeugdhulp heeft hiertoe samen met opleiders een opzet geschreven. De denktank heeft gekeken naar het model dat Marco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, heeft uitgewerkt voor het beroepsbeeld van de leraar. Dit model biedt ook mogelijkheden om de verschillende professionele rollen binnen een inclusief en integraal kindcentrum 0-12 te formuleren. Het model gaat uit van vier rollen voor een leerkracht. De denktank heeft daar twee zaken aan toegevoegd, te weten:
1. een gemeenschappelijk beeld over de kernopdracht van alle betrokken professionals;
2. een goede vertaling van de rollen van een leerkracht naar de rollen van alle professionals (kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp). Een eerste aanzet daarvoor is:

  • ontwikkelen van kinderen;
  • ontwikkelen van inhoudelijke vernieuwing; 
  • organiseren van beleid en organisatie;
  • ondersteunen van collega’s.

De Opleidingentafel besprak de opzet van het beroepsbeeld. Vervolgens zal PACT voor Kindcentra het initiatief nemen een dergelijk traject op te starten, met als streven om in april 2019 een eerste concept van het ‘beroepsbeeld, werken in een kindcentrum’, beschikbaar te hebben.


Klik hier voor meer informatie over het beroepsbeeld voor de leraar.