slide2.jpg

gvanrozendaalHandreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang

De “Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang” (Ministerie SZW, 10 oktober 2018) is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen in de samenwerkingsvormen die in deze Handreiking worden geschetst, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen. In deze Nieuwsbrief Special staat de regiegroep Kindcentra 2020 stil bij de betekenis van deze Handreiking.

Allereerst reflecteert de regiegroep Kindcentra 2020 op de inhoudelijke betekenis van deze Handreiking voor de vorming van kindcentra. Kindcentra kunnen langs deze weg (fiscaal) als één organisatie functioneren. Vervolgens gaan Daniëlle Westerhoff en Jochem Streefkerk, werkzaam bij Van Doorne, in op de fiscaal juridische betekenis van de Handreiking. Tenslotte staat de regiegroep stil bij de vraag hoe deze Handreiking te beoordelen in het licht van het streven naar een wettelijke verankering van kindcentra. Lees hier de “Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang”

Gijs van Rozendaal, voorzitter regiegroep Kindcentra 2020

Lees hier de hele nieuwsbrief als PDF.